سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کارآموزی کارگاه ساختمانی

گزارش کارآموزی کارگاه ساختمانی

دانلود گزارش کارآموزی  رشته عمران کارگاه ساختمانی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 85

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

اولین روز در کارگاه (1)

ساختمان دارای 9 ستون است كه دو تا از ستونها میله گرد 22 و بقیه میله گرد 20 استفاده شده اند. ساختمان حدود 80 متر زیر بنا دارد و قرار است تا سه طبقه پیلوت ادامه پیدا كند. لازم به ذكر است نمره میله گردها در طبقات بعدی كم شده تا اینكه در طبقه آخر به میله گرد شماره 14 می رسد.  دومین روز در کارگاه (2) امروز كارگری در گوشه كارگاه مشغول ساختن انبار برای مصالح ساختمانی و وسایل كارگران است بدین گونه كه  ابتدا ملات بعمل می‌آورد و سپس با ریختن در روی یك خط راستای دیوار را مشخص می‌كند سپس در دو انتهای این خط بر روی ملاتها دو بلوك قرار می دهد و بعد بوسیله ریسمان بقیه بلوكها را در یك راستا می ‌چیند و همچنین بوسیله شاقول عمود بودن بلوكها را مقایسه میكند و اینكار را در هر ردیف انجا داده تا دیوار مورد نظر ساخته شود. پس از ساخت دیوارهای انبار، كارگران بوسیله چوب و ایرانیت سقف انبار را درست می كنند سپس درب آهنی انبار را كه به صورت آماده خریداری شده بود را جا ‌می‌زنند.  سومین روز در کارگاه (3) در این مدت كارفرما مشغول تهیه میله گردها و وسایل مورد نیاز كارگاه بود و در واقع این چند روز فرصت مناسبی بود تا در فنداسیون عمل گیرش كاملا" انجام گیرد. به علت گرمای هوا و آفتاب مستقیم كه به بتون می تابید هر روز یك كارگر بتون فنداسیون را در سه مرحله آب پاشی می كند تا به اصطلاح بتون نسوزد. چهارمین وپنجمین روز در کارگاه (4و5) پس از این چند روز كارگران جهت ادامه كار خود به این نتیجه رسیدند كه سطح فنداسیون از سطح كوچه پاییین تر است در واقع خاك برداری بیشتر از حد مورد نیاز بوده و آرماتورهای ریشه حدود 130 تا 140 سانتیمتر از فنداسیون بیرون آمدند كه كارگران برای اینكه این فاصله را از بین ببرند تصمیم گرفتند پای این آرماتورها بتون بریزند تا با كوچه هم سطح شود و برای پیدا كردن این ارتفاع از شلنگ تراز استفاده كردند، بدین گونه بود كه  ابتدا از سطح كوچه یك متر به بالا اندازه گرفته و خطی را روی یكی از دیوارها كشیدند بعد به وسیله شلنگ تراز هم سطح آن خط را روی میله گردهای ریشه به دست آورده و بعد یك متر پایین تر از آن را سطح كوچه در نظر گرفتند سپس به وسیله بلوك محدوده ای را دور آرماتور بوجود آورده و تا سطح مشخص شده بتون ریختند.  برای تهیه بتون از مخلوط دو نوع ماسه و شن نخودی و سیمان و آب استفاده كردند و دو كارگر مشغول همزدن مخلوط هستند و بتون آماده شده را توسط فرغون به پای ستون می برند ناگفته نماند كه فضاهای باقی مانده روی فنداسیون جهت هم سطح شدن با كوچه بعدها پر می شود. ششمین روز در کارگاه (6) كارگران در حال خرد كردن میله گرد نمره 10 برای درست كردن خاموت جهت به كار بردن در ستون 35×35 می باشد برای این كار چند میله گرد را كنار هم گذاشته و به اندازه 120 سانتیمتر میله گردها را خط كشی می كنند سپس هر شاخه را به وسیله قیچی برش می دهند و هر شاخه 12 متری به 10 میله گرد كوچك تقسیم می شود پس از خرد كردن حدود 50 شاخه یك كارگر مشغول شكل دادن میله ها به شكل خاموت روی میز خاموت است و تا غروب توانست حدود 500 خاموت درست كند. دو تن از كارگران دیگر مشغول برش میله گرد نمره 20 و 22 بوسیله اره اهن بر می باشند كه برای هر ستون 6 میله گرد 4 متری نیاز هست.  هفتمین و هشتمین روز در کارگاه (7و8) چهار شاخه میله گرد بریده شده برای ستون را روی بلوك گذاشته و بوسیله متر یك متر اول را 10 سانتیمتر خط كشی و یك متر بعدی را 15 سانتیمتر و یك متر سوم 10 سانتیمتر خط كشی می كنند. سپس به تعداد خاموت برداشته و میله گردها را از آنها رد می كنند. دو شاخه از میله گردها را باز كرده و در دو كنج خاموت قرار می دهند و روی خط های كشیده شده به وسیله سیم مفتول با انبر دست می بافند سپس آرماتورها را برمی گردانند و شروع به بافت دو شاخه چهار متری دیگر به خاموت می كنند برای این كه بهتر یاد بگیرم دست به كار شدم بدین طریق كه سیم را از دور خاموت حلقه می زنند و به صورت ضربدر از پشت میله گرد رد می كنند و دو سر آزاد سیم را دوباره به صورت حلقه به دور خاموت به هم نزدیك می كنند و با انبر دست می پیچانند و این كار تا آخر ادامه پیدا می كند تا آرماتور 9 ستون مورد نیاز آماده شود. در گوشه دیگر كارگاه كارگر دیگری از صبح مشغول بریدن میله گرد نمره 10 بود وپس از برش توانست حدود 50 شاخه تا غروب خاموتهای مورد نیاز ستونها را برای كارگران دیگر آماده كند. نهمین و دهمین روز در کارگاه (9و10) امروز من هم لباس كار برداشته و به یاری كارگران رفتم حال نوبت بالا بردن آرماتورهای بافته شده و امتداد دادن ریشه به وسیله آنها است. برای این كار ابتدا میله های بیرون آمده از ریشه را به سمت داخل جمع کردیم و سپس آرماتور بافته شده را به كنار جایگاه خود منتقل كردیم و پس از اینكه آن را به حالت عمود در آوردیم یكی از كارگران به بالای بشكه ای كه بعنوان چهار پایه از ان استفاده می شد رفت و از بالا آرماتورها را كنترل می كرد و سه نفر دیگر از پایین این میله گردها را بلند می كردیم و میله های ریشه را از میان آن رد میكردیم و با كمی جابجایی آرماتورهای ستون جا می افتاد سپس میله های جمع شده ریشه را به وسیله اهرم به كنار میله های آرماتور نزدیك می كردیم و به وسیله مفتول آن دو را به فاصله یك خاموت در میان به هم متصل می كنیم و این كار برای تمامی ستون ها به همین نحو انجام شد تا اینكه نوبت به بستن چهار میله گرد دیگر آرماتور رسید برای این كار یك كارگر از ستون بافته شده بالا رفته و چهار میله را داخل ستون می اندازد و سپس پایین آمده و با رعایت فاصله و حد نصاب میله های جدید را به خاموت متصل می كند.  یازدهمین روز در کارگاه (11) امروز نوبت بستن قالب برای ریختن بتون ستون است اما به دلیل تهیه نكردن و عدم وجود قالب كار تعطیل می باشد. دوازدهمین و سیزدهمین روز در کارگاه (12و13) امروز صبح یك كارگر مشغول بستن میله گردهای 35 سانتیمتری كه به اصطلاح رامكا یا اندازه گفته می شود است تا آرماتورها را برای بستن قالب آماده كند. مراحل كار به این شكل است كه ابتدا میله گردها را برش می زند سپس یك میله گرد را با مفتول به آرماتور می بندند سپس از روی نقشه اندازه و فاصله ستون بعدی را به دست می آورند و رامكای بعدی را نوك به نوك با رامكای قبلی می بندند كه نشان دهنده حد و پهنای ستون است و همچنین در ستونهای هم ردیف رامكاهای دیگر را به وسیله ریسمان در آرماتور مستقر می كنند. كارگر دیگری مشغول حمل شن و ماسه به پای ستونها برای بدست آوردن بتون است.  پیمان كار پس از تهیه هفت قالب فلزی و تهیه چهارده پاكت سیمان پرتلند تیپ یك در ساعت حدود 10 صبح وارد كارگاه شد. پس از روغن كاری بدنه داخلی قالب ها، قالب ها را به ترتیب شماره در كنار هم و به دور آرماتور قرار داده و به وسیله پین یا میخ مخصوص می بندند و كار را در ساعت دوازده تعطیل كردند. در ساعت سه بعد از ظهر كارگران پس از برگشت از نهار شروع به عمل آوردن بتون كردند لازم به ذكر است كه كارگران برای به دست آوردن بتون میزان تخلیط شن و ماسه و سیمان و آب را به طور چشمی و به صورت تجربی اندازه گیری می كنند و بتون را در دو مرحله با بیل به این صورت كه ابتدا یك كارگر بتون را از پایین به داخل فرغون كه حدود یك متر بالاتر از سطح زمین قرار دارد ریخته و در مرحله بعد كارگر دیگری این بتون را به داخل قالب میریزد و پس از ریختن مقداری بتون به بدنه قالب با چكش پلاستیكی در چند مرحله ضربه می زنند تا ارتعاش ایجاد شود و عمل ویبره انجام شود و پس از ریختن بتون هر ستون به وسیله تیرهای چوبی و اهرم ستونها را عمود كرده و این عمل را به وسیله شاقول می سنجند.  ناگفته نماند كه تعداد سیمانها برای هفت ستون كافی نبوده و كارفرما جهت تهیه سیمان اقدام كرد كه توانست 10 پاكت دیگر با خود به كارگاه بیاورد. چهاردهمین روز در کارگاه (14) كارگران مشغول باز كردن قالبهای فلزی هفت ستون هستند كه پس از باز كردن مشاهده شد كه یك ستون در قسمت پایین كمی كرمو درآمده كه كارگران آن تكه كوچك را با بتون و ماله مرمت كردند  پانزدهمین و شانزدهمین روز در کارگاه(15و16) امروز كارگران مشغول درست كردن قالب ها ی چوبی به وسیله تخته و چهار تراش شدند كه مراحل آن به این طریق می باشد كه ابتدا هفت چهار تراش به فاصله حدودی 40 سانتیمتر را روی زمین گذاشته سپس به وسیله تخته هایی كه ضخامت آنها 5/2 سانتیمتر و عرض ان متغییرو در دو اندازه 10 و 15 سانتیمتر موچود می باشد را روی چهار تراشها گذاشته و به وسیله میخ به چهار تراش می كوبند تا صفحه ای به عرض 40 سانتیمتر و طول یك ستون درآورند. این كار را برای هر ستون دو بار انجام می دهند تا دو صفحه به دست آید سپس به همین طریق اما با شش چهار تراش و فاصله حدود 40 سانتیمتر برای ساختن صفحات جدید به طوری كه چهار تراشهای جدید بینابین چهار تراشهای صفحه قبلی باشند تا در هنگام بستن صفحه ها این چهار تراشها به هم برخورد نكنند صفحه ای به عرض 35 سانتیمتر درست می كنند و این كار را نیز برای هر ستون دو بار انجام می دهند. لازم به ذكر است كه این صفحه ها برای ستونهای 35 سانتیمتری به كار می روند. به این گونه كه صفحه های 35 سانتیمتری بدست آمده به داخل صفحه های 40 سانتیمتری درگیر شده و 5 سانتیمتر باقیمانده توسط ضخامت تخته از دو طرف پر می شود بنابر این مكعب 35×35 بدست می آید. پس از اتمام كار قالب دو ستون كه پله از آن می گذرد كارگران مشغول درست كردن صفحه هایی به عرض 40 سانتیمتر و طولهای متغییر كه بوسیله اندازه گیری بین ستونها بدست می آید جهت صفحه چوبی كف قالب تیرهای افقی هستند. پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
687_391952_2166.zip27k