سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش كارآموزي ساختمان با قاب فلزی با دیوار برشی

 گزارش كارآموزي ساختمان با قاب فلزی با دیوار برشی

دانلود  گزارش كارآموزي  رشته عمران ساختمان با قاب فلزی با دیوار برشی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه

این ساختمان از دو جهت شمال و جنوب منتهی به دو خیابان فرعی و از جهت های شرق و غرب با ساختمانهای مجاور و همسایه در ارتباط است  هفته اول :   ورود اینجانب به کارگاه همزمان با اجرای قاب فلزی ساختمان بود  ابتدا تير آهنهاي IPE در پايين و روي زمين به وسيله دستگاه برش استيلن برش زده و قسمتهای از ستون را كه در كارخانه برش شده اند و لبه هاي صاف و يكدست تري دارند در سمتي از ستون كه جهت اتصال بر روي صفحه كف ستون به كار مي رود استفاده ميكنيم تا هنگامي كه مي خواهيم ستون را بر روي صفحه كف ستون تراز كنيم     به راحتي عمل تراز به وسيله شاقول يا تراز بنايي انجام گيرد.  در هر طبقه ممكن است مقطع ستونها متفاوت باشد.بنا بر اين بايد اتصال مقاطع با ابعاد مختلف براي طويل كردن با دقت زيادي انجام گيرد.محل مناسب براي وصله ستونها به هنگام طويل كردن آنها حداقل در ارتفاع 45 تا    c m60 بالا تر از كف هر طبقه يا 6/1 ارتفاع طبقه مي باشد.اين ارتفاع اندازه حداقل ستوني است كه از نظر دسترسي به محل اجراي جوش و نصب اتصالات مورد نياز براي ادامه ستون يا اتصال بادبند لازم است.  بر روي ستون ها در فواصل 30 سانتيمتري نبشي 6 به صورت بر عكس نبشي هاي تكيه گاه هاي مفصلي جوش داده مي شود تا از اين نبشي ها براي بالا رفتن جوش كارها استفاده شود. در انتهاي كار چون این نبشی ها توسط خال جوش جوش داده شده اند، به راحتي توسط چكش از ستون ها جدا مي شوند. وصله ستونها به صورتهاي زير انجام مي گيرد: 1-    اتصال مستقيم بال با جوش لب به لب و اتصال جان با ورق وصله 2-    اتصال با ورق وصله بال و جان با نيمرخهاي هم اندازه براي دو ستون تحتاني و فوقاني 3-    اتصال با ورق وصله بال و جان وقتي كه نيمرخهاي تحتاني و فوقاني هم اندازه نيستند. در اين حالت ضخامت ورق پر كننده بيشتر از  m m 7 است و بايد ورق پر كننده بزرگتر از ورق وصله باشد. 4-    همان حالت شماره 3 با اين تفاوت كه ضخامت ورق پر كننده از   m m 7 كمتر است.  اتصال ستون به صفحه كف ستون: اتصال ستون به صفحه كف ستون بنا به نوع ساختمان به سه نوع مفصلي-گير دار-نيمه گير دار اجرا مي شود.دراتصال مفصلي ستون به وسيله نبشي جان يا بال يا هر دو به كف ستون مفصل مي شود.در اتصال نيمه گير دار يك طرف از ستون معمولا بال به وسيله پليت يا لچكي مهار و گيردار ميشود.در اتصال گيردار دو طرف ستون به وسيله پليت يا  لچكي مهار و گيردار ميشود.                    قبل از آنكه ستون به وسيله جرثقيل بر روي صفحه كف ستون قرار بگيرد بر روي صفحه كف ستون يك طرف از اتصالات را نصب مي كنند به عنوان مثال درديتايل ابتدا پليت و دو لچكي يك طرف را بر روي صفحه كف ستون نصب و جوش مي كنند سپس ستونها را به وسيله جرثقيل يكي يكي بر روي صفحه كف ستون در محل مناسب قرارداده و به وسيله شاقول يا تراز ستون را عمود نگاه داشته و با يك خال جوش ستون را به صورت موقت بر روي صفحه كف ستون ثابت نگه ميداريم.بعد از نصب تمامي ستونها اتصالها (پليت ولچكي) را به طور كامل به ستون و صفحه كف ستون ها جوش مي كنيم. پس از اينكه مراحل جوشكاري به پايان رسيد سرباره جوش جدا ميشود و روي اتصالات به وسيله قير عايق بندي مي شود تا هنگامي كه زير كف سازي ميرود دچار پوسيدگي نگردد.  -استفاده از ماده ضد زنگ: براي جلوگيري از زنگ زدن تيرها و ستون ها يك لايه رنگ به عنوان ضد رنگ بر روي آنها زده مي شود. هنگام رنگ زدن پرفيل ها به دو نكته بايد توجه شود يكي اينكه در محل هايي كه قرار است جوش كاري انجام شود و قسمت هايي كه بتن با پروفیل در تماس است ضد زنگ زده نشود. مانند ستون هايي كه درون ديوار برشي قرار مي گيرند و يا بالاي تيرها جايي كه بالاي پروفيل و برشگيرها درون بتن قرار مي گيرند.  -اجراي تير ها:   همان طور كه در تصوير صفحه بعد مشاهده مي شود تير لانه زنبوري  در اثر برش پروفيل  I شكل و جوشكاري مجدد ان تكميل شده است. عمدتا هدف اصلي از ساختن تير لانه زنبوري افزايش ممان خمشي و كاهش خيز(تغيير شكل) تير  مي باشد. همچنين تير زنبوري در مقايسه با نمونه نورد شده آن از وزن كمتري برخوردار است در نتيجه بار مرده سقف كاهش مي يابد. به عنوان مثال ميتوان پروفيل    18  IPE- كه ارتفاع مقطع ان cm 18 ميباشد مي توان تا cm 27 افزايش داد. محاسن تير هاي لانه زنبوري را مي توان موارد زير بيان كرد: 1-مدول مقطع و ممان اينرسي مقطع تير افزايش مي يابد. 2- مقاومت خمشي تير افزوده مي گردد در نتيجه تيري حاصل مي شود با ارتفاع مقطع بيشتروقويتر وهم وزن تير اوليه. 3- نتيجه تيري حاصل مي شود با ارتفاع مقطع بيشتروقويتر وهم وزن تير اوليه. از معایب آن میتوان به این نکته اشاره کرد که این تیرها چون توسط نیروی کار و در کارگاه ساختمانی تولید میشوند ممکن است در جوش ویا برش آنها نقص هایی وجود داشته باشدو در کل این مقاطع را نمیتوان در لیست مقاطع استاندارد قرار داد چون پای کار تولید میشود.     روشهاي ساخت تير زنبوري به صورت زير مي باشد: 1.    شيوه برش پانير 2.    شيوه برش ليتسكا روشهاي مختلف  برش تير آهن به صورت زير است:  1.    روش كوپال: با استفاده از دستگاه قطع كن سنگين كه به گيوتين مجهز است تير آهن در  طول خط منكسر قطع مي شود.معمولا در کارگاه های ساختمانی کوچک مورد استفاده قرار نمیگیرد 2.    برش به روش برنول: برش در اين حالت به صورت گرم انجام مي گيرد به اين صورت كه كارگر ماهر برش را با شعله بنفش رنگ قوي حاصل از اكسيژن و گاز استيلن به وسيله لوله برنول انجام مي دهد. بريدن تيرهاي سبك به وسيله ماشين هاي برش اكسيژن شابلون دار نسبتا ساده است.معمولا در ايران تير هاي لانه زنبوري را بيشتر با دست تهيه مي كنند.روش ساخت اين تير ها از اين قرار است:  ابتدا در روي جان تير اهن نورد شده با استفاده از الگويي كه به صورت 2/1 شش ضلعي از ورق آهن سفيد   mm 1  (شابلون) با توجه به استاندارد ساخته شده علامت گذاري مي كنند سپس تير آهن را روي يك شاسي افقي با زدن تك خال جوش در نقاط مختلف ان براي جلو گيري از تاب برداشتن قرار مي دهند .آنگاه با استفاده از يك دستگاه برش(برنول) در امتداد خط منكسر اقدام به برش مي كنند تا پروفيل به دو قسمت 1و2 تقسيم شود . سپس لبه هاي دو قطعه را روي هم قرار داده و با جوش لب به لب به صورت تخت جوش مي كنيم.بهتراست كه    براي تاب بر نداشتن تيرآنرا يك در ميان و به صورت پشت و رو جوش دهيم.طول جوش بايد حد اقل 5 برابر بعد جوش باشد. در تصوير بالا اتصال تير هاي دوبل لانه زنبوري را به ستون نشان مي دهد كه به آن اتصال خورجيني يا قيچي گفته مي شود شاهتيرها عضوهاي اصلي افقي هستند كه با اتصالات لازم به ستون متصل مي شود و بارهاي ساختمان را از تيرهاي فرعي گرفته و به ستون مي دهد.هرگاه در شاه تير ها به جاي تير تكي از تير دوبله استفاده شود بايد دو سمت تير به يكديگر مهار شود تا دو تير تشكيل يك تير يك پارچه را بدهند. .فاصله بين بستهاي تير خورجيني بايد 3/1 طول كل پل خورجيني باشد. چنانچه پلها براي لنگر خمشي موجود كفاف ندهد انها را با اضافه كردن ورق تقويت يا تسمه تقويت مي نمايند. اتصال در تيرهاي لانه زنبوري از نوع مفصلي با نشيمن سخت شده يا مفصلي است كه در اين حالت لنگر بين تير و ستون انتقال پيدا نمي كند.در اينگونه اتصالات نبشي روسري حكم نگه دارنده را دارد و در انتقال نيرو هيچ سهمي را ندارد.حد اقل اندازه نبشي روسري 100*100*10   بايد باشد. درتقويت برشي تيرلانه زنبوري  بايد حد اقل يكي از خانه ها پر شود.     اتصالات تير به ستون: اتصالات تير به ستون بسته به محاسبات و نوع ساختمان به چند روش اجرا مي شوند . اين روش ها عبارتند از :  1-اتصال مفصلي-گيردار-نيمه گير دار حالت مفصلي براي ساختمانهايي طراحي مي شود كه ساختمان صلب نباشد و در ساختمان از باد بند استفاده شود.روش گير دار براي زماني به كار مي رود كه ساختمان به صورت صلب طراحي شده باشد.معمولا در حالت مفصلي بين انتهاي تير و ستون حدود 1 الي  c m 2 فاصله قرار ميدهند كه در حالت صلب اين فاصله را به صفر ميرسانند.  اتصالات مفصلي به صورت زير اجرا مي شود: 2-اتصال ساده با نبشي انعطاف پذير: در اين نوع اتصالات تير بر روي نشيمن تقويت نشده(نبشي) قرار مي گيرد. اين اتصال متشكل از يك نبشي نشيمن مي باشد كه به كمك جوش به ستون متصل مي شود.براي جلوگيري از چپ شدن تير لازم است حد اقل يك نبشي   100*100*10 در بال فوقاني يا در جان تير براي اتصال به ستون جوش شود.اين نبشي بايد انعطاف پذير باشد تا از چرخش تكيه گاهي تير جلوگيري ننمايد. 3-اتصال با نبشي جان: اين حالت زماني به كار مي رود كه اتصال دو تير به نحوي انجام گيرد كه بال هاي فوقاني هر دو در يك تراز واقع گردد.دراين صورت قسمتي از بال تيري را كه مقصود ايجاد اتصال ساده براي آن است را جدا كرده كه اين قسمت جدا شده سهم بسيار كمي در نيروي برشي دارد.در صورت كه واكنش تكيه گاهي كوچك باشد از نبشي جان يك طرفه استفاده ميشود. 4-اتصال با نشيمن سخت شده: وقتي كه واكنش تكيه گاهي از حد قابل قبول براي نشيمن ساده تجاوز كند استفاده از نشيمن تقويت شده مورد استفاده قرارمي گيرد .در طراحي نشيمن سخت شده بايد عرض نشيمن -ضخامت سخت كننده - طول و بعد جوش مورد بررسي قرار گيرد.  تصال صلب تير به ستون معمولا به صورت اتصال صلب جوشي با ورق زير سري و روسري  ميباشد كه در اين حالت براي فراهم اوردن امكان جوشكاري در حالت تخت در كار گاه عرض ورق روسري كوچكتر از عرض بال فوقاني تير و عرض ورق زير سري بزرگتر از عرض ورق بال تحتاني انتخاب مي شود.ورق رو سري و زير سري بايد با جوش شياري تمام نفوذي به ستون جوش شود در نتيجه عرض ورق روسري لازم است در محل اتصال به ستون افزايش يابد و در نتيجه ورق رو سري بايد به صورت كله گاوي در آيد. همچنين نوع  ديگري از اتصال صلب  جوش مستقيم تير به ستون مي باشد كه اين عمل در كارگاه انجام مي گيرد.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
685_391943_7245.zip16.8 MB