سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش كار آموزي بررسي سيســتم حسـا بداري اداره آموزش و پرورش ميانه

گزارش كار آموزي بررسي سيســتم حسـا بداري اداره آموزش و پرورش ميانه

دانلود گزارش كار آموزي  رشته حسابداری بررسي سيســتم حسـا بداري اداره آموزش و پرورش ميانه بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه       

با نگرشي صحيح به رشد و وضعيت اقتصادي كشور نياز جامعه را به حرفه حسابداري متوجه مي شويم0        حسابداري هم بعنوان رشته اي از دانش و هم بعنوان شغل ، با تمدن بشري همزاد است و همراه و هماهنگ با تحولات و تغييرات و پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي در طول قرون و اعصار متحول شده است 0 حسابداري كه از ديرباز پيشاهنگ وگرداورنده پردازش و اماده سازي اطلاعات براي اتخاذ تصميمات اگاهانه بوده،اگرچه باكمي سرعت به قافله پيشروان بپيوست ويكي از نخستين رشته هايي بود كه راه را برورود و كاربرد علم و تكنولوژي هاي تازه گشود، كامپيوتر را در خدمت سيستم اطلاعات مالي و سيستم اطلاعات مديريت قرار دارد0       پس از پيدايش حسابداري در كشورهاي مختلف جهان لزوم تشكيل انجمن واعضاي حرفه اي در يك سازمان و فعاليت انها تحت ضوابط مشخص و معين به منظورارتقاي كيفيت و دستيابي به پذيرش اجتماعي احساس مي شود0 نياز گسترده و روزافزون به – اطلاعات مالي براي هرگونه تصميم گيري لزوم ايجاد تفاهم در روابط بين واحدهاي ـــ اداري و اقتصادي و كساني كه با انها سر و كار دارند ا ز سوي ديگر ضرورت كاربرد مقياس هاي مشترك اندازه گيري و مفاهيم هممعنا را تشديد كرده و درنتيجه تدوين اصول و استاندارد هاي حسابداري در سراسر جهان شتاب گرفت 0 حسابداران بعنوان جزيي از اعضاي حرفه هاي جامعه از ا ين تحولات و تاثيرگذاريهاي ا ن دورنيستند وخواه ناخواه ازفراگيري و كاربرد تمام يا برخي از روشهاي نو در انجام وظايف خود خواهند بود0            تقديم به:  آنان كه در تعريف نمي گنجند رفتني اند و به اثر ماندگارند امروز ديروزيند و  هميشه فردايي اند و تقديم به كساني كه صادقانه براي ارتقاء و اعتلاي نام كشورعزيزمان شبانه روز فعاليت  مي كننــد.                                فصل اول: اشنايي با مكان كاراموزي   1-    تاريخچه سازمان   2-    نمودار سازماني و تشكيلا تي  3-     شرح مختصرازفرايند توليد يا خدمات                     1-تاريخچه سازمان                  در مورد تاريخچه تشكيل اداره بنا به اظهارات پيشكسوتان فرهنگي اين منطقه تا  سال1314 ساختمان مستقل و كادري مستقل و تشكيلات گسترده امروزي در اين شهر وجود نداشت 0         تا اينكه در سال 1314 (ه0ش) زماني كه دبستاني بنام شاپوركه يك مدرسه دولتي محسوب ميشد در حياط استيجاري واقع در چهارراه پايين امروزي و كوچه افتخار دايرشد 0چون اين منزل 15 اتاق نشيمن داشت دريكي ازاتاقهاي فوقاني همين ساختمان با    كادر سه نفره بعنوان اولين اداره اموزش وپرورش ميانه تشكيل يافت0        لازم به توضيح است كه نام وزارت خانه متبوع با عنوان وزارت معارفو اداره معارف و اوقاف ايالت شرقي (اذربايجان شرقي) ودر سال 1329 (ه0ش) به وزارت فرهنگ و اوقاف اذربايجانشرقي و در سال 1330 (ه0ش) كلا به وزارت فرهنگ ودراستانها وشهرستانها به اداره فرهنگ و بعدا به وزارت اموزش وپرورش تغيير نام پيدا ميكند0        در سال 1318 تعدادي ازاهالي ميانه ازجمله فرهنگيان ازروساي وقت درخواست     كردند كه دبيرستاني درميانه تاسيس شود0دراين زمان ضمن اينكه در همين ساختمان ياد  شده؛16 اتاق به دبيرستان ودبستان تا كلاس نهم اختصاص يافت وبقيه اتاقها درطبقه فوقاني به كادر اداري اختصاص داشت ودراين زمان رئيس؛معاون؛حسابدارويك خدمتگذارعوامل كادراداري محسوب مي شدند وبنا به اظهارات پيشكسوتان فرهنگي منطقه اين محل به مدت 10 سال و با همان امكانات بعنوان محل اداره محسوب ميشد0         درسال 1328ساختمان اداري به محل ساختمان فعلي مخابرات واقع درميدان -  ازادي منتقل شد0        درسال1332محل اداره به ساختمان مستقل درخيابان امام خميني فعلي جنب سينما   قديم درمحل ساختمان كلينيك نصر فعلي وباهمان كادر ياد شده انتقال مي يابد0        درسال1338ساختمان اداري به محل دبستان بحري سابق ومدرسه راهنمايي شهيد مطهري فعلي انتقال يافت0كادراداري دراين ساختمان عبارت بودند از: رئيس؛ معاون؛ حسابدار؛منشي دفتر(دبيرخانه امروزي) ويك نفرخدمتگزار0       درسال1348يا1349ساختمان اداره به محل دبيرستان زينبيه وشهداي زينبيه فعلي كه دران زمان ساختمان كوچكتربود واز دو قسمت مجزا تشكيل شده بود انتقال يافت0در قسمت بالاي محوطه ساختمان دبستان محمدرضاشاه و درقسمت پايين محوطه ؛تقريبا ورودي ساختمان محل اداره داير بود0       درسال1354محل اداره به ساختمان پيش ساخته كه به ساختمان ايتاليايي هامعروف بود و براي مراكز تربيت معلم در ايران  اختصاص يافته بودانتقال يافت0اين ساختمان با تشكيلات وتاسيسات نسبتا خوب وكامل و با تعداد زيادي اتاق با گستردگي بسيارتا سال 1378محل اداره محسوب مي شد0       در سال 1378 به محل جديد و فعلي اداره با 4طبقه ساختمان و ساخت و نماي زيبا با امكانات بسيار و با تعداد زيادي اتاق كار و سالن اجتماعات ودر طبقه پايين (زيرزمين)كلنيك درماني فرهنگيان به كار اداري ادامه داده وانشاءالله ادامه خواهد داد 0             2-نمودار سازماني و تشكيلات        هر وزارتخانه؛سازمان واداره با توجه به بزرگي وگستردگي خود از نمودار مختلفي تشكيل مي شود0 نمودارسازماني اموزش وپرورش نسبت به سايروزارتخانه ها وبا توجه به گستردگي ان در سطح كشور بسيار وسيع مي باشد0         هروزير با عنايت به سمت ومو قعيت وزارتخانه از چند نفر تحت عنوان معاون بهره مند ميشود و يك نفر نماينده نيز در سطح استانها دارند0وهریک ازاین نمایندگان در      استانها رییس اداره  کل وزارت متبوع در مرکز استانها نامیده  و منصوب می شوند0 و همچنین  این نماینده ها(رئیس اداره کل) یک نفررا  درهر شهرستان در اداره نامبرده  منصوب  می کنند که رئیس آموزش وپرورش شهرستان محسوب می شوند. نمودار سازمانی وزارت آموزش و پرورش و اداره آموزش و پرورش در شهرستانها بشکل زیر می باشد.                                           3-شرح مختصري از فرايند توليدي يا خدماتي          اداره اموزش وپرورش هر منطقه با توجه به ارائه خدماتي كه دران منطقه ميدهد ضمن اينكه متنوع ومشابه وگاها هم متفاوت مي باشد؛مي تواندخدمات خود را طبقه بندي و درجه بندي مي كند0         در شهرستان ميانه ارائه خدمات فرهنگي ؛اموزشي ؛ علمي وهنري در سطح اداره متبوع بسيار وسيع بوده و انشاءالله خواهد بود. لازم به ذكر است كه ارائه خدمات در آموزش وپرورش پيشرفت شايسته اي داشته است كه ذكر نام تك تك آنها در اين گزارش مقدور نمي باشد. اما به اين نكته مي توان اشاره كرد كه با توجه به اينكه هر رئيس و معاوني كه جابجا شده اند به سهم خود شيوه اي نو در زمينه روش تدريس و ارائه دوره هاي آموزشي براي كاركنان و كارمندانابداع كردند كه هريك از اين ابداعات سهم بسزايي در موفقيت اداره و پرسنل اداره دارد. در اين جامن فقط به چند نمونه از اين اقدامات اشاره مي كنم .      زمينه ايجاد و احداث ساختمان فعلي اداره آموزش و پرورش      فيلم برداري از روشهاي تدريس معلمين و دبيران موفق     احداث كارگاه كامپيوتر و مشاركت در جهتراه اندازي وتجهيز كارگاه كامپيوتر     توسعه و تنوع بخشيدن به رشته هاي فني و حرفه اي      گسترش فضاهاي ورزشي علي الخصوص تربيت بدني دختران      ايجاد صندوق تعاون وامداد دانش آموزان بي بضاعت      ايجاد درمانگاه فرهنگيان در طبقه زير زمين ساختمان اداره     راه اندازي دولابراتوار زبان در مركز تحقيقات آموزشي در دبيرستان زينبيه     تاسيس شبانه روزي دخترانه     تلاش مستمر در اعزام آزمايشگاه سيار به مدارس روستايي                                                                                              فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی وعملی کاراموزی      1-    موقعیت رشته کاراموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کاراموزی در واحد صنعتی 2-    بررسی شرح وظایف رشته کاراموز در واحد صنعتی  3-    امور جاری در دست اقدام  4-    برنامه های اینده                       1-    موقعیت رشته کاراموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کاراموز در واحد صنعتی            حسابداری و حسابدار حرف اول را در هراداره وشرکت می زند0چنانچه اگریک اداره یا یک شرکت صنعتی از یک حسابدار خبره و ماهربهره مند نشوند چه بسا سودی را که تحصیل می کند نتواند استفاده بهینه از سود حاصله بکند ویا اینکه درخرج وهزینه کردن سود حاصله زیان هم زیان بکند0         حسابداری همانطور که اشاره شد دراداره اموزش وپرورش هم نقش بسزایی دارد0چرا که یک حسابدار درکارحسابداری و حسابرسی هم می تواند بسیاردقیق وموفق باشد و هم میتواند با کج روی وکج دستی و یا یک سهل انگاری کوچک اشتباهی بزرگ وجبران ناپذیررا متحمل شود0         درامور مالی و حسابداری اموزش وپرورش فرمها و مدارکی که مورد استفاده قرار میگیرند همه انها کاملا قانونی و مورد قبول اداره اموراستخدامی وسازمان مدیریت و برنامه- ریزی می باشد وفرمها و مدارک گفته شده را در ذیل نام برده وکاربرد هریک ازانها بصورت مختصر توضیح وتشریح واشاره می کنم0         1- تابل اعتبارات                         2- دفتراعتبارات         3- برنامه ها                              4- شرح مواد هزینه ها         5- ردیف وبرنامه های اعتباری         6-ابلاغ اولیه          7- حکم کارگزینی                        8- لیست حقوق و مزایا و فیش حقوق          9- لیست فوق العاده ماموریت           10- لیست حق الزحمه امتحانات          11- لیست حق الزحمه های مختلف     12- درخواست خرید یا انجام کار          13- دستور پرداخت                      14- فاکتور خرید         15- حواله انبار                          16- قبض انبار          17- صورت جلسه تحویل کالا          18- برگ خدمات مالیاتی          19- نماینده ریز فاکتور                  20- خلاصه کل هزینه ها         21- سند چهار برگه                     22- حواله هزینه ها          23- چک پرداختی                       24- دفتر بانک          25- دفتر معین                           26- دفتر روزنامه          27- دفتر کل                             28- صورتحساب بانکی          29- صورتحساب مغایرت              30- تراز ازمایشی          31- ترازنامه کل                        32- بایگانی اسناد          33- ارسال وجوه به سازمان بازنشستگان         34- انواع واقسام دیگرفرمهای مالی واداریپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
627_391787_4696.zip167.9k