سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کاراموزی شركت صنعتي هنكل

گزارش کاراموزی شركت صنعتي هنكل

دانلود گزارش کاراموزی  رشته شیمی شركت صنعتي هنكل بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

1 تاريخچه فعاليت شركت

1-1-    كليات شركت صنعتي هنكل (سهامي خاص) بصورت شركت سهامي خاص تأسيس شده است و طي شماره 16431 مورخ 30/10/1351 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.  2-1- فعاليت اصلي شركت موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اسانامه شركت شامل توليد، فروش، واردات و صادرات لاستيكهاي صنعتي، چسب، مواد پاك كننده و ساير فعاليتهاي مربوطه است.  3-1- وضعيت اشتغال متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طي سال به شرح زير بوده است:     10/10/1382    10/10/1381 كاركنان دائم    86 نفر    84 نفر كاركنان موقت    13 نفر    7 نفر  2-    مبناي تهيه صورتهاي مالي صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد مقتضي از ارزشهاي جاري نيز استفاده شده است.  1-3- موجودي مواد و كالا موجودي مواد و كالا به اقل بهيا تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقلام مشابه ارزشيابي ميشود. در صورت فزوني بهاي تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخيره كاهش ارزش موجودي شناسايي مي شود. بهاي تمام شده موجوديها با به كارگيري روشهاي زير تعيين ميگردد:     روش مورد استفاده مواد اوليه و بسته بندي    ميانگين موزون كالاي ساخته شده    ميانگين موزون   2-3- سرمايه گذاريها سرمايه گذاريهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره باعث كاهش دائمي در ارزش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي يم شود درآمد حاصل از سرمايه گذاريهاي بلند مدت هنگام تحقق (تصويب سود توسط شركت سرمايه پذير) شناسايي مي شود.  3-3- داراييهاي ثابت مشهود 1-3-3- داراييهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت با عمر مفيد داراييهاي ثابت با بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنهاذ مي گردد، به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده داراييهاي مربوط مستهلك مي شود. هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه دارايي انجام مي شود، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.  3-3-3- استهلاك داراييها ثابت با توجه به عهمر مفيد برآوردي داراييهاي مربوط (و با در نظر گرفتن آيين نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366) و بر اساس نرخها و روشهاي زير محسوب مي شود:  دارايي    نرخ استهلاك    روش استهلاك ساختمان    8 و 10 درصد    نزولي ماشن آلات    15 و 12 و 10 ساله    نزولي و خط مستقيم تاسيسات    (15 و 13 و 12 ساله)    نزولي و خط مستقيم وسايل نقليه    30% و 25%    نزولي اثاثيه و منصوبات    10 ساله    خط مستقيم ابزار آلات    4 ساله    خط مستقيم  4-3-3- براي داراييهاي ثابتي كه در خلرال ماه تحصيل و مورد بهره برداري قرار مي گيردد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي شود. در مواردي كه هر يك از داراييهاي استهلاك پذير پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگري براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده معادل 30% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.   4-3- مخارج تامين مالي مخارج نامين مالي به عنوان هزينه سال شناسايي مي شود به استثناي مخارجي كه مستقيماً قابل انتساب به ساخت داراييهاي واجد شرايط است.  5-3- تسعير ارز معاملات ارزي – اقلام پولي ارزي با نرخ واريزنامه اي در تاريخ ترازنامه و اقلام غيرپولي كه به بهاي تمام شده تاريخي برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واريز نامه اي در تاريخ انجام معامله، تسعير مي شود تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ترزي به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي مي شود.  6-3- ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس يك ماه آخرين حقوق و مزايا براي يكسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور مي شود.  4- موجودي نقد موجودي نقد به شرح زير تفكيك مي شود:     10/10/1382    10/10/1381     ريال    ريال موجودي نزد بانكها    3169381162    4099793813 تنخواه گردانها    45642391    880000     3215023553    4100673813 1-4- موجودي نزد بانكها از اقلام به شرح زير تشكيل يافته است:     10/10/1382    10/10/1381 بانك ملت شعبه مركزي    473502037    2165082329 بانك تجارت شعبه ميرداماد    1337602232    929741614 بانك ملي ايران شعبه ميرعماد    469602161    393515890 بانك تجارت شعبه توحيد    135609120    174609952 بانك ملت شعبه شهر صنعتي    60716070    32437116 بانك ملت حساب ارزي    125152690    402487840 بانك ملي شعبه بازار    543691    543691 بانك كشاورزي    254482    256482 سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت    5663986798    1118899  3169381162    4099793813  5- حسابها و اسناد دريافتني تجاري حسابها و اسناد دريافتني تجاري به شرح زير تفكيك مي شود:                            10/10/1382    10/10/1381           مانده    مشكوك الوصول          خالص          خالص          ريال             ريال         ريال          ريال اسناد دريافتني تجاري ريالي    577753885    -    577753885    636003742 حسابهاي دريافتني تجاري ريالي     11533743622    752835780    10780907842    4713894104 شركتهاي گروه    1532931442                        -    1532931442    664526490     13644428949    752835780    12891593169    6014424336  1-5- مبلغ پانصد و بيست ميليون ريال از اسناد دريافتني از مشتريان تا تاريخ ارائه صورتهاي مالي تسويه گرديده است.   2-5- حسابهاي دريافتي تجاري از اقلام به شرح ذيل تشكيل يافته است:                                               10/10/1382    10/10/1381           مانده    ذخيره مطالبالت مشكوك الوصول          خالص              ريال                        ريال         ريال          ريال خريداران محصولات چسب    985609041                          -    985609041    1149616045 خريداران محصولات اس تي    9640088771                          -    964008871    2517762093 خريدارات محصولات اس تي دبليو    332771576                177561546       155210030    1046515876 خريداران محصولات نساجي    189945272                189945272             -     خريداران محصولات دباغي    385328962                385328962             -     فروشندگان داخلي              -                         -             -         11533743622              752835780    1078907842    4713894014  در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبة هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.  در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبه هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.  1-2-5- تا تاريخ ارائه صورت حسابهاي مالي به ترتيب مبالغ خشتصد و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات چسب و سه ميليارد و هشتصد ميليون ريال از خريداران اس تي و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات اس تي دبليو به حيطه وصول درآمده است.  2-2-5- مانده طلب از شركتهاي گروه بابت درآمد حاصل از كميسيون فروش دريافت نشده از شركت هنكل مي باشد.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
626_391785_5056.zip32.2k