سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کارآموزی شركت نقوسان توليد و توزيع ملزومات مخابراتي

گزارش کارآموزی شركت نقوسان توليد و توزيع ملزومات مخابراتي

دانلود گزارش کارآموزی رشته مخابرات  شركت نقوسان توليد و توزيع ملزومات مخابراتي بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 45

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

 مقدمه

در قسمت طراحی سه نفر مهندس مکانيک و يک نفر کاردان فنی مکانيک مشغول به کار هستند که کار هر چهار نفر ترسيم نقشه‌های صنعتی است . بيشتر کار اين قسمت را کشيدن نقشه از قطعات و قسمت‌‌های فرسوده ويا از بين رفته تشکيل مي‌دهد  بنابراين برای آنکه ما بتوانيم با استفاده از قطعات شکسته شده يا فرسوده شده نقشه ای تهيه کنيم و ان را به قسمت ريخته‌گری و يا ماشينکاری برای ساخت ارائه کنيم يياز به اندازه‌های دقيق جسم ، تلرانس حاکی بر جسم ، نوع انطباق، نوع استانداردی که ممکن است جسم داشته باشد،  صافی سطح و موارد ديگر داريم.     البته نوع انطباق وصافی سطح و تلرانس را با استفاده از تجربه کافی و کتاب‌های دردسترس مي‌توان برای يک جسم بيان نمود. ولی اندازه گرفتن صحيح و کشيدن صحيح يک نقشه بيش از موارد فوق نياز به وقت دقت دارد , پس در مورد  نحوه نقشه‌کشی و اندازه‌گيری سعی مي‌کنيم توضيحات دقيقی را ارئه کنيم. اندازه‌گيری:  بشر از همان ابتدای دوران زندگی خود به اين نياز مهم برای بهتر ادامه دادن به زندگی نیاز داشت برای دوختن لباس , ساختن پل به منظور آمدو رفت, داشتن يک سر پناه مناسب و هزاران مورد ديگر پس فکر انسان را از همان اول مشغول  راهی برای پيدا کردن چگونگی اندازه گیری و ساخت ابزارهای اندازه گيری کرد. و امروزه با پيشرفت سريع علم ما احساس نياز بيشتری به اين امر پيدا مي‌کنيم و در هر جايی از محيط پيرامون ما صحبت از اندازه و واحدهای آن می‌باشد. دو سيستم اندازه‌گيری در جهان متداول مي‌باشد  1-    سيستم‌متريک که سيستم رسمی مي‌باشد  و ايران نيز از ان تبعيت مي‌كندسیستم اينچی که اغلب کشورهای انگليسی زبان از آن استفاده مي‌کنند نکته ديگر آنکه برای تعيين نوع وسيله اندازه‌گيری ما نياز به چند پارامتر مهم داريم که اهم آنها عبارتند از  1-    نوع ماده وجنس يا کالا و کاري که بايد اندازه‌گيری شود  2-    مقدار و مدت زمان لازم برای اندازه‌گيری  3-    وضع شکل و ترکیب هندسی موضوع مورد اندازه‌گيری  4-    مقدار تلرانس مجاز در نقشه 5-    وسيله اندازه‌گيری انتخاب شد هبستگی به تجربه و هوش و ابتکار و مهارت شخص اندازه‌گيري دارد و بايد طوری انتخاب شود که هر چه ممکن است بهتر و دقيق‌تر و سريع‌تر و ارزان‌تر تمام شود. بعد از آن که ما نوع وسيله اندازه‌گيری را انتخاب کرديم , دقت وسيله اندازه‌گيری عامل لازمی برای اندازه‌گيری مي‌باشد.    اما اين عامل کامل نيست و بايستی در عمل اندازه‌گيری دقت و توجه شخص اندازه‌گير و طرز به‌کار بردن وسيله‌ اندازه‌گيری و پيش‌بينی‌هايی که از خستگی و يک‌نواختی جلوگيری کند مورد توجه باشد. (مخصوصا در کارهای سری) بايد سعی شود که بدن در مناسب ترين حالت در حين کار باشد در ضمن بايد اين نکته را يادآور شد که عمر وسيله اندازه‌گيری علاوه بر جنس آن بستگی زيادی به شخص مصرف کننده نيز بستگی دارد، بنا براين برخی از نکات ضروری در جهت مراقبت از اين وسايل را نام مي‌بريم 1-    جنس ماده وسيله اندازه‌گيری در نقطه تماس با اجسام مورد اندازه‌گيری بايستی سخت‌تر از جنس مورد اندازه‌گيری باشد مخصوصا در کارهای سری. 2-    وسايل اندازه گيری را نبايد به زور بکار برد. 3-    پسی از اتمام کار آنها را تميز و مرتب کرده ودر صورت لزوم روغنکاری شود . 4-    در محل رطوبت زيادو يا در جاهايی که حرارت آنها اختلاف زيادی دارد نگذاريد. 5-    از ضربه خوردگی و فشار و کشش و خمش وپچش وکمانش و... احتراز شود . 6-    با روغنکاری مرتب مفاصل وپيچ ومهره ها را ازهوا زدگی خفيف که باعث محکم شدن آنها میشود جلوگيری نماييم که احتياج به فشار و زور نداشته باشيم. 7-    اگر احيانا خراشيدگی پيدا کرده و قسمتی از آن از سطح بالا آمده به دقت و با احتياط به‌وسيله سنگ نرم يا ابزار مناسب ديگری آن را برداريد. 8-    وسايل اندازه‌گيری بايد داخل کيف , جعبه و يا قوطی که در صورت لزوم درون اتاق يا سالنی مخصوص اين ابزار در نظر کرفته شده نگهداری شود. 9-    از اندازه گيری قطعات گرم خوداری شود. 10-    پليسه‌های قطعات مورد اندازه‌گيری گرفته  شود. 11-    محل‌هايی که لازم است اندازه‌گيری شود قبلاً با پا رچه مناسب تميز شود 12-    از اندازه‌گيری قطعاتی که روی ماشين در حال کار هستند خودداری و دستگاه را خاموش کرده تا کاملاً از حرکت بيفتد ,سپس عمل اندازه‌گيری انجام گيرد. 13-    برای عمل اندازه‌گيری وسيله مناسب با دقت لازم انتخاب شود(به عنوان مثال اگر برای اندازه‌گيری قطعات توسط کوليس دقت مورد نظر بدست آيد کاربرد ميکرو متر کار اشتباهی می باشد) 14-    وسايل اندازه‌گيری در زمان معين ومناسب کاليبره شود. 15-    از ضربه زدن به وسايل اندازه‌گيری جدا واکيدا خوداری شود. 16-             در وسايل اندازه گيری متغير خط صفر آنها را مرتبا کنترل کنيم. 17-    هنگام قرايت اندازه از روی وسيله اندازه‌گيری به صورت قايم به وسيله  نگاه کنيم. 18ـ       قطعاتی که در عمل براده برداری آهنربا شده‌اند قبل از اندازه‌گيری خنثی نماييد. 18-    وسايل اندازه‌گيری را به دور از رطوبت  نگهداری شود وآنهايی راکه در معرض هوا زدگی قرار دارند به مواد چرب کننده آغشته کنيد. در يکی از پوسترهای نصب‌شده در روی ديوار های اتاق طراحی نکات جالبی در مورد اندازه‌گيری به‌چشم مي‌خورد که شرايط فيزيکی حاکم بر اين اتاق را در هنگام اندازه‌گيری ذکر مي‌کندو نکات فوق عبارت است از: 1-    حرارت 20 درجه سانتيگراد را دارا باشد 2-    رطوبت بين 20 تا 50 درصد باشد 3-    فشار هوا 765 ميلیمتر جيوه باشد 4-    نور بايد به اندازه کافی و با جهتی مناسب که, اندازه دقيق خوانده شود باشد 5-    افرادی که در آزمايشگاه کار مي‌کنند از دستکش سفيد نازک و قبل انعطاف بهره ببرند,تاحرارت رطوبت دستانشان به وسيله وقطعه منتقل نشود,همچنين دارای روپوش سفيد و مناسب باشند حال بعد از اين كه با انتخاب نوع وسيله ,طريقه نگهداری وشرايط اتاق آشنا شديم چون در مشخصات يک وسيله اندازه‌گيری و خواندن نقشه‌ها ممکن است بعضی از اصطلاحات برای ما نا آشنا باشد برخی از آنها را توضيح میدهيم: 1-    حداقل اندازه‌ايی را که می‌توانيم توسط يک وسيله اندازه‌گيری تعيين کنيم دقت آن وسيله مي‌گويند 2-    حد اکثر مقداری را که ابزار اندازه‌گيری مي‌توا ند تعيين کند دامنه يا طيف وسيله اندازه‌گيری مي‌گويند 3-    دقت در ساخت قطعه(تلرانس)عبارت است از مقدارخطای مجاز که طراح روی نقشه مشخص کرده است 4-    دقت سطح و يا کيفيت سطح عبارت است از مقدار پرداخت سطح که بر حسب روش‌های مربوطه تعيين مي‌شودکه به آن زبری سطه نيز مي‌گويند. که دو مورد اخر را همان‌طور که گفتيم با استفاده از تجربه و کتب در دسترس مي‌توان مشخص نمود . در مطالب بالا به ميز ابزارهای اندازه‌گيری اشاره کرديم اين ميز تقريباً بزرگ دارای ابزارهای اندازه‌گيری مي‌باشد اما اين ابزارها را بايد با دقت به دو قسمت تقسيم کنيم. 1-    اندازه‌گيرهای ثابت 2-    اندازه‌گيرهای متغير اندازه‌گيرهای متغير آن دسته از ابزارهای اندازه‌گيری مي‌باشند که دارای قسمت‌های متحرک(شاخک يا فک متحرک) مي‌باشند مانند کوليس و ميکرومتر. اين ابزارها وقتی استفاده مي‌شوند که سرعت اندازه‌گيري مدنظر نباشد و برای تک‌سازی مناسب مي‌باشند و استفاده از آنها نياز به مهارت و دقت دارد اما اندازه‌گيرهای ثابت دارای قسمت‌های ثابتی هستند و مي‌نوان فقط اندازه نوشته شده روی آن را خواند مانند شابلن‌های سوراخ . بديهی است اندازه‌گيری توسط اين ابزار‌ها نيازمند به دقت و مهارت خاص نبوده و سرعت عمل نيز زياد است و برای سری سازی مناسب مي‌باشد. حال که ما با اندازه‌گيري‌های ثابت و متغير آشنا شديم نکات جالبی در مورد خطاها را فرا ميگيريم: بطور کلی هيچ وقت نمي‌توان اندازه‌گيری مطلق و صحيح و کاملاً درست انجام داد زيرا خطاهای مختلف در سيستم باعث عدم اندازه‌گيری مطلق و صحيح مي‌شوند که مقدار اين خطاها بستگی به دقت در روش‌های انتخاب شده برای عمل اندازه‌گيری, ابزارهای انتخاب شده , مهارت و دقت فرد اندازه‌گير دارد . بايد وسايل و روش‌های وروش‌های اندازه‌گيری طوری انتخاب شوند که ميزان خطا به حداقل مقدار کاهش يابد انواع خطاها عبارتند از : 1-خطاهای شخص که بستگی به استعداد و تجربه وکيفيت آموزش و يا روش‌های به‌کار گرفته شده مانند تراز کردن ميز کار تنظيم نکردن درجه حرارت و رطوبت  و فشار آزمايشگاه وعدم کنترل وسيله اندازه‌گيری و غيره دارد 2-خطاهای وسايل اندازه‌گيری که ناشی از تغيير شکل‌پذيری مواد به‌کار رفته در ساخت , تلرانس‌ها در هنگام ساخت و فرسودگی می‌باشد. خطاهای اتفاقی که اين خطاها به‌علت عوامل تغيير فشار , حرارت رطوبت , جريان هوا و جريان مغناطيسی و جريان مواد راديواکتيو و احتمالاً آلودگی به‌وجود مي‌آيد. اما برای اندازه‌گيری ابزارهای گوناگونی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره مي‌کنيم.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
570_391276_2949.zip32.7k