سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کار آموزی جعبه دنده اتوماتیک نمایندگی مجاز ایران خودرو کد 1124

گزارش کار آموزی  جعبه دنده اتوماتیک نمایندگی مجاز ایران خودرو کد 1124

دانلود گزارش کار آموزی رشته مکانیک   جعبه دنده اتوماتیک نمایندگی مجاز ایران خودرو کد 1124 بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 75

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

ظهورجعبه دنده اتوماتیک

مقدمه جت اوی(jeta way)هیدراماتیک(hydra–matic) تورک فلایت (torque_flite)بعضی از نام های خانواده جعبه دنده های اتوماتیک هستند که درتجارت به این نام ها خوانده می شوند∙ مطالعه جامع جعبه دنده های اتوماتیک شامل اصول وقوانین طرز کار عیب یابی سرویس و تعمیرات آن ها می باشد که در فصول مختلف این کتاب به شرح آن ها خواهیم پرداخت∙اصول کار جعبه دنده های اتوماتیک شبیه هم می باشد وتفاوت هایی که در ان ها وجود دارد صرفا در ترکیب اندازه ها وساختمان و بعضی اختلافات کوچک در سیستم های کنترل هیدرولیکی میباشد که شامل اصول اساسی جعبه دندها نخواهد بود∙ جعبه دنده های اتوماتیک مانند جعبه دنده های معمولی قابل استفاده در موتورهای بنزینی ودیزلی و همچنین اتومبیل های سبک و سنگین به خصوص ماشین های راه سازی می باشندو باید متذکر شد که اصول کار ان ها یکسان بوده وطرز کارشان به سادگی قابل فهم میباشد رانندگی اتومبیل هایی که دارای جعبه دنده اتوماتیک می باشند مستلزم داشتن اطلاعات کافی در این زمینه میباشد تا راننده بتواند به موقع نسبت به سرویس های مقدماتی ان اقدام نماید و نها یتا در تشخیص عیب و رفع ان اقدام لازم را به عمل اورد ∙ این کتاب ابتدا مروری مختصر بر تئوری جعبه دنده های اتوماتیک و توسعه و تکامل تدریجی طراحی و تولیدات انواع کارخانجات را دارد سپس بحث در مورد مبدل گشتاور مجموعه دنده های سیاره ای (مجموعه خورشیدی) و سپس سیستم های کنترل هیدرولیکی مطابق با نوع ساخت و طرز کار ان ها را خواهد داشت وبالاخره درفصول عیب ,عیب یابی سرویس و تعمیر اساسی مدل های اصلی جعبه دنده های  اتوماتیک  اتومبیل های امریکایی را مورد  بررسی قرار می دهد ∙     مسیرانتقال قدرت (power train) مسیر انتقال قدرت شامل اجزا محرک بین فلایویل موتور وچرخ های محرک می باشد∙ که شامل کلاچ ,جعبه دنده ,گاردان,قفل گاردان، دیفرانسیل و اکسل عقب میباشد∙دراین مسیر قدرت نسبت دنده های جعبه دنده ودیفرانسیل (کرانویل وپینیون ) به کار برده شوه با دور موتور را کنترل نموده وگشتاور لازم راتولید نماید .جعبه دنده یک مبدل گشتاوراست ومتناسب با بار وسیله ی نقلیه دور خروجی موتور می کند واجازه می دهد که موتور بار داده شده را به حرکت درآورد را تغییرمی دهد،جعبه دنده معمولا 3یا 4 نسبت دنده مناست را تهیه می کند واجازه می دهد که موتورداده شده را به حرکت درآورد مطابق شکل (1-1).در جعبه دنده ایده آل بایستی نسبت دنده هایش بارموتور را تنظیم کند تا درتمام سرعت ها همان منحنی گشتاوری راتولید نماید.دراین جا عمل کرد موتور مورد نظرمی باشدوجعبه دنده طوری طراحی می گرد د که به خوبی قدرت راانتقال دهد.   صفات اختصاصی موتور (Engine Characteristics) وظیقه موتورها ی احتراق داخلی ایجاد قدرت ودرنتیجه تولید گشتاور می باشد.قدرتی که اغلب به کاربرده می شودHP)) منظور قدرت مفید موتور می باشد. به طور ساده می توان گفت که قدرت ،نتیجه گشتا ور وسرعت یا دور موتور است .یک قدرت ویژه میتواندنتیجه  گشتا ور زیاد ودور کم و یا گشتا ور کم و دور زیاد باشد .شکل 1-1 ارتباط قدرت مفید با گشتاور موتور را نشان میدهد و واضح است که بر اثر افزایش دور موتور،گشتا ور و قدرت موتور تا حد متوسط با هم افزایش می یابند، پس از آن با افزایش دور موتور قدرت افزایش یافته و گشتاور کاهش می یابد تا به مقدار اولیه خود برسد.ازصفات دیگر آن این است که موتور قدرتی بیشتراز بارموردتقاضای اتومبیل تولیدنخواهد کرد. به عنوان مثال در دور 2500 دردقیقه که جعبه دنده دروضعیت خلاص است گشتاور کمی تولید می شود،به دلیل اینکه دریچه گاز کمی باز است ودر نتیجه خلاءموتو رزیاد است.وقتی که به موتوربار داده  شد(وزن×اصطکاک)به منظورثابت بودن دور بایستی دریچه گاز بیشتر بازشود وبه موتورمخلوط هواوسوخت بیشتری داده شود.درنتیجه مکش یا خلاء موتور افت می کند،بنابراین قدرت حاصله افزایش می یابد.ازدیگر خصوصیات موتوراین است که موقعی که میل لنگ موتور سریع بچرخد،گشتاورکمی ظاهر شده وتأ ثیر آن درشتاب اتومبیل کم خواهدبود.برای کارآیی بهتر اتومبیل ،موتور آن باید بایک مسیر قدرتی ارتبا ط داشتهباشدکه دورخروجی رابا بار یا مقاومت جاده وفق بدهد.(وزن وسرعت وموقعیت ) وظایف جعبه دنده Transmission Functions)) یک نمونه محور محرک منحنی گشتاور(  گشتاورموتور×نسبت انتقال جعبه دنده برعلیه مقاومت جاده ای در وضعیت تمام باریا دریچه گاز کاملاًًً باز باشد تاسرعتش به 100 مایل برساعت برسد)درشکل2-1رای یک جعبه دنده اتوماتیک 3دندهای نشان داده شده است.دراین حالت مقاومت جاده به احتیاجات گشتاور محورمحرک مربوط می شود تاحرکت اتومبیل رادریک سرعت معین نگه دارد.امشاهده منحنی گشتاور محور محرک بیشترین مقدارگشتاور قابل استفاده درهنگام شروع حرکت می باشد زیرا گشتاورموتور توسط مبدل گشتاور( تورک کنورتور) چندبرابرشده است.(درابتدای حرکت، مبدل گشتاوربیشترین نسبت رادارا می باشد)وبه وسیله محرک سریعأ کاهش می یابد تا مادامی که سرعت اتومبیل به 20 مایل برساعت برسد.هنگامی که اولین دنده درگیر است درحالی که گشتاورکاهش می یابد،مبدل گشتاور یک انتقال آرامی رامیسر می سازد وقتی که عمل تطابق گشتاورانجام شود به دنده 2ووبالاخره به همین ترتیب به دنده3تغییر خواهدیافت.اگراتومبیل درحالت شتاب گیری باشدگشتاورمحرک بایستی از مقاومت جاده بیشترباشدوزمانی که گشتاورشافت محرک ومقاومت جاده برابرشوند،سرعت اتومبیل ثابت خواهدشد.شکل2-1این نقطه رانشان می دهد.درسرعت 5مایل برساعت گشتاور مقاومت جاده 25فوت پوندمن باشدوگشتاورمحور محرک از850 فوت پوند درحین شتاب گیری به طورمعکوس به 825 فوت پوندکاهش می یابد.هنگامی که اتومبیل شتاب می گیرد تا سرعتش به 100مایل برساعت برسد،مقاومت جاده نیز افزایش یافته وگشتاور شافت محرک کاهش می یابد تاسرانجام جعبه دنده :1- بادنده 3درگیر می شود.2- دور موتور ماکزیمم است وگشتاور کاهش پیداکرده3- مقاومت جاده وگشتاور محورمحرک به طورمساوی به هم می رسند که دراین لحظه افزایش سرعت اتومبیل ممکن نیست وباتوجه به شکل2-1 معلوم می شودکه موتور وجعبه دنده تواماً این اعمال راانجام می دهند.     «سیر تکاملی جعبه دنده» (Transmisson Development) جعبه دنده های اتوماتیک ازسال ها قبل تاکنون تغییرات چندانی نداشته است وتوسعه ی آن ها باتکامل تد ریجی اتومبیل ها انجام پذیرفته است وبا وجود این که وظیفه  اصلی آن تغییروتبدیل دوروگشتاورمی باشد، در این وضعیت دنده عقب ،حالت خلاص وهم چنین حالت ترمزموتوری درآن پیش بینی گردیده است. اتومبیل های امریکایی درطول 30تا40 سال اول اختراع شان با استفاده ا زجعبه دنده های نسبتأ ساده وخوب طراحی گردیدندو درآن ها جعبه دنده های معمولی لغز شی 3یا 4 سرعته به کاربرده می شد. مطابق شکل 3-1 که مجهز به کلاچ اصطکاکی می باشد وعمل قطع ووصل آن هنگام تعویض دنده ها به صورت مکانیکی انجام می گردد.درهمان زمان طرح جعبه دنده های معمولی با استفا ده از دنده های سیاره ای ( مجموعه خورشیدی ) مد نظر قرار گرفته بود که یک نمونه آن در اتومبیل کادیلاک مدل 1904 به کار برده شد وهمچنین بیشتر درمدل های قدیمی اتومبیل فورد از جعبه دنده های معمولی دوسرعته با مجموعه ی خورشیدی استفاده می شد که سالهای متمادی شهرت داشت وبالاخره درسال 1928از رده خارج گردید.            علی رغم آن مهندسین موفق شدند که درباره ی جعبه دنده های ایده آل تحقیق کنند.یه طوری که وظیفه ی راننده راتسهیل نماید و یک جابحایی یا تعویض دنده آرام وبدون سروصدابانسبت دنده های متغیر صورت پزیرد وبازده موتور راافزایش دهد. تکامل جعبه دنده های اتوماتیک مراحلی راگذرانده است تابه صورت مدرن امروزی درآمده است وذیلاً به شرح سیر تکاملی آن ها می پردازیم: در سال1928کادیلاک جعبه دنده هایسنکرونیزه را تولید نمود∙ درسال1933(reo) جعبه دنده های نیمه اتوماتیک را عرضه نمود که در ان از دنده های سیاره ای با وزنه های گریز از مرکز جهت کنترل ان ها استفاده شده بود و اجازه می داد که تعویض دنده ها به طور خودکار از سرعت پائین به سرعت بالا انجام پذیرد و حرکت اتومبیل را عملی می ساخت ∙با وجود این در ان از یک کلاچ اصطکاکی نیز هنوز استفاده می شد∙ در سال 1934 کرایسلر جعبه دنده های فوق سرعت (اوردرایو)را تولید نمود∙ درسال 1937اولدزموبیل یک نوع دیگرجعبه دنده های نیمه اتوماتیک را طراحی نمود که دران از دنده های سیاره ای وکنترل کننده هایی که به طور هیدرولیکی و مکانیکی عمل می کردنداستفاده شده بود وبه منظور درگیری دنده عقب ان از دنده های معمولی استفاده می گردید  وهمچنین در ان یک کلاچ اصطکاکی به کار گرفته شده بود∙ در سال 1938 کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود ان در حالی کهجعبه دنده می توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور ارام به کار خود ادامه می داد ∙ و با این طرح  گام موفقیت امیزی در ابداع جعبه دنده های نیمه اتوماتیک برداشته شد وبدین لحاظ کرایسلر مشهور گردید∙ جعبه دنده های نیمه توماتیکی که طراحی گردید به نام های مختلف درتجارت شناخته شد مانند:gyromaticوtip –toe shift,prestomaticودرطراحی های بعدبه جای کلاچ هیدرولیکی مبدل گشتاور هیدرولیکی جایگزین شد و به نام های کرایسلرتورک-درایو (Chrysler torque-drive) وپلی موث هیدرایو(playmouth hydrive) نامیده شد∙با توجه به اشکال 4-1و5-1مشاهده می شود که در ان ها به منظورتعویض دنده ها هنوز ازیک کلاچ پایی استفاده شده است ∙ در سال 1940 کارخانه جنرال موتور (gm) جعبه دنده هیدراماتیک (hydra-matic) رابرای اولین بار در اتومبیل(oldesmobile)به کار برد∙این طراحی اولین کار برد کلاچ های هیدرولیکی را در ترکیب جعبه دنده ای خورشیدی مشخص کرد ومطابق شکل 6-1جعبه دنده تمام اتوماتیک نامیده شد که دران مجموعه خورشیدی جلو وعقب برای وضعیت خلاص ودنده های جلو به کار برده شد ودر دنده عقب مجموعه خورشیدی جلو نسبت دور کاهنده ای (افزایش گشتاور) دارد و مجموعه خورشید عقب مسیر را عکس نموده و هچنین نسبت دور دنده عقب را کاهش (افزایش گشتاور را بیشتر افزایش می دهد)   پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
544_390930_3771.zip25.3 MB