سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش كارآموزي در كارگاه سيم پيچي و نصب تابلو هاي برق

گزارش كارآموزي در كارگاه  سيم پيچي و نصب تابلو هاي برق

دانلود گزارش كارآموزي رشته برق  در كارگاه  سيم پيچي و نصب تابلو هاي برق  بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 50

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

چگونگي برق و آثار آن 

برق در همه جا حتي در بدن انسان نيز وجود دارد زماني برق در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد كه بصورت الكتريسته جاري باشد هيچگاه برق بچشم ديده نمي شود . چون سرعت آن (حركت الكترون ها) فوق العاده زياد است. بنابراين از آثار آن پي به وجودش مي بريم . مانند روشن شدن يك چراغ يا گرم شدن يك اتو كه روشنايي چراغ و گرمائي اطو وجود برق را به ما مي شناساند. سرعت جريان برق تقريباً برابر است با سرعت نور و معادل است با 156000 مايل در ثانيه كه هر مايل مساوي با 1760 يارد است.  انواع الكتريسته :    1- الكتريسته ساكن          2- الكتريسته جاري                          الكتريسيته ساكن ، الكتريسيته اي است كه در اثر مالش يا اصطكاك بوجود مي آيد مانند برخورد ابرها وكشيدن شانه بر سر. الكتريسته جاري ،الكتريسيته اي است كه ا زحركت الكترونها از قطبي به قطب ديگر بوجود مي آيد مانند برق باطري يا مولد.       تعريف مدار و انواع آن : هرگاه جريان برقي از نقطه اي شروع بحركت كند و مجدداً‌ به همان نقطه بگردد تشكيل يك مدار داده است كه به آن مدار ساده گويند. مدار بر دو نوع است ،مدار باز يا ناقص و مداربسته يا كامل . مدار باز OPEN CIRCUIT : هرگاه جريان برق ا زنقطه اي شروع بحركت كند ولي بهمان نقطه برنگردد آنرا مدار باز گويند مانند سيم كشي يك چراغ . مدار بسته SHOT CIRCUIT : هرگاه جريان برق ا زنقطه اي حركت كند و باز به همان نقطه برگردد آنرا مدار بسته يا كامل گويند. فركانس : تعدا تناوب را در واحد زمان فركانس گويند . مثلاً وقتي كه مي گويند فركانس 50 سيكل است يعني در  هر ثانيه 50 مرتبه جريان برق تغيير جهت مي دهد و فركانس يا ولتاژ هم نيز داراي رابطه اي مي باشند چون ولتاژ شركت نفت كه 250 مي باشد فركانس آن 50 است ولي در برق آمريكا كه ولتاژ 110 مي باشد فركانس آنن 60       مي باشد و فركانس را با فركانس سنج يا اسلسكوپ (OSOLOSCOP) اندازه       مي گيرند.   فرق جريان AC و DC چيست ؟ جريان AC  متناوب و قابل كم و زياد شدن مي باشد و داراي فركانس نيز است ولي جريان DC مستقيم است و فركانس ندارد ،بهمين علت برق مصرفي يك شهر ACو متناوب است. هادي و عايق  هر جسمي كه جريان الكتريسيته به آساني ا زآن عبور نمايد هادي الكتريسيته مي باشد و مهمترين آنها عبارتند ا زطلاي سفيد- نقره – مس – آلومينيوم – آهن و هر جسمي كه مانع عبور جريان برق شود عايق نامند و مهمترين آنها عبارتند از هوا – چوب خشك – كاغذ – روغن – شيشه – ميكا. اين عايقها معمولاً هر كدام درجاي مناسبي و مخصوص مصرف مي شوند. مثلاً ‌ميكا در جاهاي كه حرارت زياد است و چوب در جائي كه حرارت وجود ندارد. قوانين اهم :  ولت – اهم – آمپر  قوانين اهم درباره ولت – اهم و آمپر بحث مي نمايد كه بترتيب زير مي باشند. : تعريف ولت : ولت واحد اختلاف سطح مي باشد. واحد اختلاف سطح دو سرسيم كه اگر شدت جريان آن يك آمپر و مقاومتش يك اهم باشد نيروي محركه الكتريكي دو سرسيم برابر يك ولت خواهد بود و آنرا بحرف V نشان مي دهند.    تعريف آمپر : آمپر واحد شدت جريان است و اگر اختلاف سطح دو سرسيمي برابر يك ولت و مقاومت آن يك اهم باشد شدت جرياني كه از آن عبور مي نمايد يك آمپر است و آنرا بحرف I نشان مي دهند.  منظور از بكار بردن فيوزها با كاشي جديد محصور شده چيست ؟ اولاً‌ عايق خوبي است . ثانياً‌ ديرتر حرارت مي گيرد. ثالثاً‌جرقه از خود بيرون نمي دهد. اگر فيوز ضعيفي در جعبه اصلي فيوز برق قرار داده شود چه اشكالي دارد؟  اگر فيوز ضعيف تر است قدرت دستگاه مورد مصرف در اثر عبور جريان بيش از حد فيوز قطع مي شود. قبل از تعويض فيوز سوخته چه بايد كرد؟ اولاً‌مدار و ادوات را آزمايش مي كنيم كه معمول گردد اتصالي نيست سپس باندازه آمپر مجاز فيوز را انتخاب نموده و پس ا زآزمايش آنرا نصب مي كنيم. اگر در موقع تعويض فيوز سوخته مجددا ً‌فيوز بسوزد علت چيست ؟ دستگاه آمپر بيشتري مي كشد كه علت دارد .  مدار اتصالي است .  درجعبه تقسيم يا فيوزها اتصالي است يا لوكانكشن مي باشد.  بريكرباكس چيست ؟ Breaker Box جعبه كليدهاي خود كاريست كه بطور اتوماتيك قطع مي شود روي آمپرهاي معيني ميزان شده است . موارد استفاده بريكرباكس كجاست ؟ در ادارات و بيمارستانها و باشگاهها و منازل مي باشند. چه امتيازي بريكرباكس بر جعبه فيوز دارد؟  بريكرباكس بطور خود كار كار مي كنند كه اگر جرياني بيش از آن عبور كند بطور اتوماتيك قطع مي شود. در صورتيكه فيوز بيش از حد معمول باشد ايجاد خطر و آتش سوزي مي نمايد.  علت ا زكار افتادن تريپ مكرر بريكرباكس و قطع در مدار برق چيست ؟ در اين موقع شما كجا را بازرسي مي كنيد؟ علت اتصالي د رمدار يا ادوات يا سوختگي آنهاست ، در اين موقع ابتدا مدار و سپس ادوات را بازرسي مي كنيم. خاصيت روغن در كابل چيست ؟  براي جلوگيري از فرسوده شدن عايق كابلها و همچنين خنك نگهداشتن كابل بكار  مي رود . سه فاز دركابلها چگونه مشخص مي شود؟  دركابلهاي روغني از شماره هاي 0- 1-2-3 استفاده مي شود كه شماره 1 تا 3 فازها و سيم منفي مي باشد ولي در كابلهاي پلاستيكي p.v.c به وسيله رنگهاي قرمز – آبي – زرد – فاز سياه منفي مي باشد. اول روي آن ماسه ريخته بعد روي كابل قالب         مي گذارند و سپس خاك روي آن مي ريزند. وقتي كابل در مسير كانال انداخته شده با چه چيزي آنرا مي پوشانند؟  اول روي آن ماسه ريخته بعد روي كابل قالب مي گذارند و سپس خاك روي آن        مي ريزند.  اگر روي طناب اسيد ريخته شود چكار بايد كرد؟ طناب را دور انداخته از طناب جديد استفاده مي كنيم. انواع نقره ها را نام ببريد : 1-    پنما اينسوليز براي ولتژهاي قوي و صنعت.  2-    شكل اينسوليز براي ولتاژهاي قوي و صنعت. 3-    ساس پن شن اينسوليز براي ولتاژهاي بالا . بك آرام Back Arm و كراس آرم Cross Arm چه هستند؟ براكتهايي هستند كه روي عمودهاي برق نصب مي گردند  و براي نگهداري سيمهاي هوايي از آن استفاده مي شود.  Jumper چيست و در كجا مورد استفاده است ؟ واسطه رشته هاي كابل به سيم هوائي چمپر نام دارد كه روي عمودهاي برق جهت وصل سر كابل به سيمهاي هوايي صورت مي گيرد. Jumper بچند طريق صورت مي گيرد؟ به دو طريق : ولتاژ پايين چون سيمها نازك است آنها را در سيمهاي هوائي ميپيچند. 2- در ولتاژهاي قوي بوسيله Bolt . U سه سيمهاي هوائي پيچ و مهره مي كنند كه بايد كاملاً‌محكم شود. انواع عمودهاي برق را بنويسيد : جهت فشار ضعيف One Pole جهت فشار قوي و ضعيف H.Pole  جهت فشار قوي Tower . Pole  جهت سركابلها Terminal . Pole  بوسيله چه چيزهايي عمود هاي برق را محكم نگاه مي دارند؟  بوسيله آرمراستيك Armer Steek  بوسيله استي واير Stay Wire  در موقع بالا رفتن از عمود برق از چه وسائلي استفاده مي كنند؟ از وسائل ايمني از قبيل كمربند – كلاه – لباس و دستكش ايمني ، اگر پايه عمود چوبي بود از كفش مخصوص قلابدار ، كيف مخصوص حمل ابزار ، بايد در نظر داشت كه حتماً موقع بالا رفتن دستها كاملاً ‌بايد آزاد باشد.  دو نوع از ابزار هايي كه درسيم كشي هوايي استفاده مي شوند نام ببريد:  درا واير Draw Wire  تست واير Test Wire Pole . Pak چيست ؟ چوب سه تيزه مانندي است كه براي تراز نگهداشتن عمودهاي چوبي بكار مي رود و اين طريق كه نوك تيز چوب را در عمود چوبسي فرو مي برند و انتهاي آنرا در زمين تكيه مي دهند البته از روي Pole Pak استفاده مي شود ووقتي كاملاً‌عمود تراز شد پايه آنرا از پر مي كنند. در سيم كشي هوايي برق كارگرها از ورقه پلاستيكي بنام Ruber – Blueket استفاده مي كنند اين ورقه براي چيست ؟ براي جلوگيري از اتصال سيمها استفاده مي شود كه آنرا روي سيمها مي اندازند تا در ضمن كار بهم نخورد و اتصال پيدا نكند . نام سه نوار و محل مصرفشان را ذكر كنيد.:  1-    نوار زرد Yellow Tape براي كابلها . 2-    نوار پلاستيكي Plastic Tape براي اتصال كردن سيمها .  3-    نوار پارچه اي Cotton Tape براي سولدورها.  سيمهاي هوائي را به چند طريق وصل مي كنند ، شرح دهيد:  وصل شكافدار موازي از كلمپسهايي كه داراي شكافهاي موازي هستند استفاده        مي شود و بدين طريق كه سرسيمها را در شكافي از دو طرف قرار داده آنرا بوسيله واشر و پيچ و مهره محكم مي بندند تا سيمها در پلها محكم بسته شوند.  وصل يك تكه : دو سر سيم را بوسيله دستگاه فشار هيدروليكي بهم فشار مي دهند و بعد بوسيله پيچ و مهره محكم يكديگر را مي بندند.  وصل دو تكه : دو سر سيم را در يك لوله مسي قرار داده و بعد بوسيله دستگاه فشاري هيدروليكي آنها را بقدري فشار مي دهند تا لوله در سيمها فرو رود.  سرب پشمي Lead Wool  كه درگلند ها استفاده مي شود داراي چه خواصي است؟  1-    سرب و كابل و گلند بهم مربوطند.  2-    مانع نفوذ آب و خروج قير از تقسيم مي گردد. 3-    كابل را در وسط گلند نگاه ميدارد.  براي تماس كابل و بدنه گلند با هم از چه سربي استفاده مي شود ؟  از سرب پشمي استفاده مي شود.  وسيله اي كه كابل را به بدنه تقسيم وصل مي كند نام ببريد:  گلند نام دارد .پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
422_389404_9765.zip38.3k