سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کارآموزی بازكردن گيربكس وبستن آن

گزارش کارآموزی بازكردن گيربكس وبستن آن

دانلود گزارش کارآموزی  رشته مکانیک بازكردن گيربكس وبستن آن بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 35

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مختصري بر كارهاي انجام شده در دوران كارآموزي 

1)    فيلرگيري اتومبيلهاي پيكان و پژو RD (هر دو يك موتور دارند) كه به شرح زير مي باشد : ابتدا درب سوپاپ را باز كنيم و بعد با چرخاندن ميل لنگ (بوسيلة چرخاندن پروانه) سيلندر (1) را در حالت قيچي قرار داده و سيلندر (4) را فيلرگيري مي كنيم . (فيلر 30 براي سوپاپ دود و فيلر 25 براي سوپاپ هوا) بعد سيلندر 3 را قيچي كرده سيلندر 2 را فيلرگيري مي كنيم . سپس سيلندر 4 را قيچي كرده 1 را فيلرگيري مي كنيم و در انتها سيلندر 2 را قيچي كرده و 3 را فيلرگيري مي كنيم . 2) ميزان فرمان  اتومبيل پيكان و پژو RD ابتدا ماشين را روي چاله سرويس مي آوريم بعد با ميلة مخصوص فاصلة جلوي دو چرخ جلو را اندازه مي گيريم سپس فاصلة عقب دو چرخ جلو را اندازه مي گيريم كه بايد 4 تا 6 ميليمتر بيشتر باشد كه در غير اين صورت اگر فاصله كمتر بود با بلندتر كردن ميلة اتصال (بوسيلة شل كردن پيچ آن) و اگر فاصله بيشتر بود با كوتاه تر كردن ميلة اتصال (بوسيله سفت كردن پيچ آن) اين كار را انجام مي دهيم و در پايان براي اطمينان اين كار را دوباره انجام مي دهيم . 3)تعويض روغن و فيلتر روغن موتور : براي تعويض روغن و فيلتر روغن موتور ماشين را روي چاله سرويس مي بريم و با بازكردن پيچ ته كارتر روغن سوخته را خارج مي كنيم . پيچ را سفت كرده و بعد از بالا روغن تازه را در موتور مي ريزيم (تعويض روغن معمولاً پس از 2 تا 3 هزار كيلومتر كاركرد انجام مي شود ). 4)باز كردن گيربوكس و بستن آن روي ماشين : براي بازكردن گيربوكس ابتدا اتصالات به آن را باز مي كنيم كه به اين شرح مي باشند . ابتدا پيچ استارت را باز مي كنيم بعد كلاچ را باز مي كنيم . سپس گاردان را باز كرده و بعد از آن پيچهاي اتصال به موتور را باز مي كنيم از داخل اتومبيل دسته دنده را از گيربوكس جدا مي كنيم و در انتها پيچهاي اتصال به بدنه را باز مي كنيم و با تكان دادن گيربوكس و كشيدن آن رو به عقب با درآمدن شافت ورودي گيربوكس آزاد مي شود .  براي بستن گيربوكس خلاف كارهاي بالا را انجام مي دهيم و براي جازدن آن شافت ورودي براي اينكه شافت راحت جا برود بايد موتور كمي رو به پائين متمايل شود كه براي اين كار لوله اگزوز را به طرف پائين مي كشيم . 5) تعويض لنت ترمز (ترمزهاي ديسكي) در اتومبيل هاي پيكان و سمند و ساير اتومبيلهاي ساخت ايران خودرو : ابتدا چرخ را باز كرده بعد (H پين ها) را كه نگهدارنده لنت هستند باز مي كنيم لنتها را در آورده و لنت جديد را قرارمي دهيم (H پين ها) را جا زده و چرخ را مي بنديم . 6) بالانس كردن چرخهاي اتومبيل (بوسيلة دستگاه بالانس) ابتدا چرخ را باز كرده و روي دستگاه مي بنديم . دستگاه را روشن كرده و اطلاعاتي شامل شعاع لاستيك شعاع رينگ و فاصلة لبة رينگ تا دستگاه را به رايانه دستگاه مي دهيم و دكمه استارت را مي زنيم چرخ شروع به چرخيدن مي كند و پس از پايان اعمال نيرو توسط دستگاه كه به صورت خودكار انجام مي شود چرخ مي ايستد . حال روي صفحة نمايشگر دو رديف چراغ روشن مي شود كه روي هر رديف شماره اي نوشته مي شود ، چرخ را مي چرخانيم تا يك طرف چراغهايش بطور كامل روشن شوند در همان جا چرخ را نگهداشته و به ميزان عدد نوشته شده روي آن رديف چراغ در همان طرف چرخ و در موازات محور چرخ وزنه اي را به رينگ وصل مي كنيم و در انتها دوباره آنرا چك مي كنيم . 7) در آوردن و جا زدن ديفرانسيل پيكان و پژو RD : ابتدا چرخهاي عقب را باز كرده و بعد بوسيله پولوس كش پولوسها را در مي آوريم بعد گاردان را باز مي كنيم و روغن ديفرانسيل را تخليه مي كنيم بعد پولوسها را به خارج مي كشيم و ديفرانسيل را در مي آوريم بعد از تعمير نيز ابتدا پولوسها ره به طرف پايين فشار مي دهيم و بعد از جا زدن ديفرانسيل آنها را به طرف داخل فشار مي دهيم تا جا بروند و بقيه پيچهاي قسمتهاي ديگر را مي بنديم . (اشكال ديفرانسيل به علت فاصله  افتادن بين كرانويل و پينيون است يا خورده شدن دندهاي يكي از آنها). 8) تعويض واشر سرسيلندر اتومبيلهاي پيكان و پژو RD : اين كار زماني انجام مي شود كه واشر سرسيلندر بسوزد كه در اين صورت آب و روغن در موتور قاطي مي شوند و موتور خوب كار نمي كند . براي تعويض واشر سرسيلندر ابتدا درب سوپاپ را باز مي كنيم سپس آب رادياتور را تخليه مي كنيم بعد لوله اگزوز را باز مي كنيم (اگر موتور انژكتوري را باز كنيم) و ساير قسمتهاي آن را باز كنيم سپس پيچهاي اتصال دهندة الاكولنگي سوپاپها را كه آنها را به موتور وصل مي كنند باز كنيم و در انتها پيچهاي سرسيلندر را به صورت حلزوني(از وسط به طرف بيرون) باز مي كنيم . بعد سرسيلندر را شسته و تميز مي كنيم بعد به وسيلة چسب اكواريوم واشر جديد را مي چسبانيم و بعد اتصالات هوا و دود به موتور را با قرار دادن واشر جديد و چسباندن آن به موتور وصل كرده و پيچهاي آنرا مي بنديم بعد براي بستن سرسيلندر از تركمتر كه وسيله اي است كه ماكزيمم نيرو را تنظيم مي كند استفاده مي كنيم بعد الاكلنگي سوپاپها را بسته و فيلرگيري مي كنيم و ساير قسمتها را كه باز كرده ايم مي بنديم و آب رادياتور را از آن مي ريزيم و براي امتحان چند دقيقه اي موتور را مي گذرانيم تا در جا كار كند . 9) تنظيم كلاچ (كلاچهاي هيدروليك)  ابتدا كلاچ را مي گيريم تا ببينيم در كجا عمل مي كند . اگر خيلي بالا يا پائين بگيرد با پيچاندن پيچ تنظيم شيش كلاچ اين عيب را برطرف مي كنيم . 10) تنظيم ترمز هيدروليكي : در سيستم هيدروليكي ممكن است كه هوا وارد لوله شود و در هنگام فشار دادن پدال ترمز به علت وارد نشدن نيروي كافي به پمپ پائيني ترمز عمل نكند كه براي رفع اين اشكال ابتدا چندبار پدال را فشار مي دهيم تا به اصطلاح پر شود بعد پدال را پائين نگه داشته و بوسيلة پيچ هواگيري هواي آنرا خارج مي كنيم اين كار را ادامه مي دهيم تا هواي سيستم به كلي خارج شود و ترمز با فشار دادن پدال ترمز به راحتي كار كند و ديگر احتياجي به چند بار فشار دادن پدال ترمز نباشد . 11) بستن ترموستات در سيستم خنك كاري : كار ترموستات اين است كه نگذارد دماي آب از حد معيني پائين تر رود كه آنرا در فصل سرما براي زود گرم شدن موتور و كاهش استهلاك موتور بر روي سيستم خنك كاري نصب مي كنند . طريقة عمل كردن ترموستات به اين صورت است كه وقتي آب در مجاري عبور آب در سيلندر به حركت درآمد و گرماي موتور را گرفت گرم مي شود و به رادياتور برمي گردد و پس از خنك شدن دوباره به موتور برميگردد . اما در فصل سرما با بستن ترموستات در مسير آب گرم شده از  گرماي موتور تا به دماي 73درجه سانتيگراد نرسد . ترموستات به آن اجازة عبور را نمي دهد و به اين ترتيب موتور زودتر به دماي مناسب مي رسد . براي بستن ترموستات دريچة آنرا باز كرده آنرا در محل قرار داده و سپس واشر آب بندي را روي آن مي چسبانيم و بعد پيچهاي درپوش آنرا سفت مي كنيم . 12) تعمير ديفرانسيل : براي اين كار بعد از باز كردن ديفرانسيل از روي ماشين پيچهاي دو قطعة نگهدارنده را باز مي كنيم روي يكي از دنده هاي كرانويل كمي رنگ مي زنيم و قبل از خشك شدن كمي آنرا      مي چرخانيم تا با دنده هاي پينيون درگير شود بعد جاي رنگ را مي بينيم اگر در طرف بيروني دنده هاي پينيون اثر رنگ بود در طرف پينيون چند قطعه واشر(به ميزان لازم كه با توجه به كار عملي و تجربه بدست مي آيد تعداد واشرها معين مي شود) قرار مي دهيم و اگر در طرف داخلي دنده هاي پينيون اثر رنگ بود در طرف كرانويل چند قطعه واشر قرار مي دهيم بعد قسمت نگهدارنده را مي بنديم و ديفرانسيل را روي ماشين سوار مي كنيم .پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
406_389337_1203.zip18.4k