سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کار آموزی بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

گزارش کار آموزی بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

دانلود گزارش کار آموزی رشته حسابداری بانک ملت شعبه مرکزی شیروان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 110

دانلود کارآموزی آماده

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

 

حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت :

با افتتاح حساب الکترونیک قرض الحسنه امکان دریافت و پرداخت در تمام شعب بانک ملت سراسر کشور و شرکت در قرعه کشی و استفاده از تسهیلات بانکی با توجه به معدل حساب برای مشتریان فراهم بوده و به حسابهای الکترونیک سپرده کوتاه مدت و بلند مدت سود علی الحساب معادل نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعلق گرفته و ماهیانه به حساب مشتری واریز می گردد در حال حاضر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 7% و بلند مدت 6 ماهه 12% یک ساله 14 درصد دو ساله 15 درصد سه ساله 5/15 چهار ساله 16 و پنج ساله5/16 درصد می باشد.

3- خدمات اینترنتی 24 ساعته:

  • امکان انجام حواله اینترنتی فی مابين تمامی حسابهای الکترونیک در لحظه به دو صورت محدود و سقف بالا ( با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ویژه که از سوی بانک در اختیار مشتری قرار می گیرد.)
  • دریافت سي گردش آخر هر یک از حسابهای الکترونیک به صورت online
  • پرداخت قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ثابت و همراه
  • امکان خرید اینترنتی کالا و خدمات
  • امکان دریافت صورت حساب تا 200 گردش و ارسال به آدرس پست الکترونیک

امکان تغییر نام کاربری و کلمه عبور

 

فهرست مطالب
فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان
مقدمه.......................................................................................................................................3
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی................................................................................................4
چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب .....................................................................................4
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ..................................................................................5
رئیس شعبه...............................................................................................................................5
معاون شعبه...............................................................................................................................5
رئیس دایره صندوق..................................................................................................................6
تحویلداران...............................................................................................................................6
دایره حوالجات.........................................................................................................................7
ممیز حساب..............................................................................................................................7
تحصیلدار ................................................................................................................................8
خدمتگزار شعبه.........................................................................................................................8
دایره اعتبارات .........................................................................................................................8
معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت ...........................................................................10
1-حساب جاری الکترونیک (جام)..........................................................................................10
2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت ........................................11
3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته.................................................................................................11
4-همراه بانک ملت................................................................................................................12
5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200...........................................................................12
6-ملت کارت متمرکز ...........................................................................................................12
7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی ...............................................................................13
8-هدیه کارت ملت................................................................................................................13
9- بن کارت ملت..................................................................................................................13
10- انواع تسهیلات بانکی .....................................................................................................14
فصل دوم :عقوداسلامی
1- قرض الحسنه.....................................................................................................................16
کارمزد...................................................................................................................................16
وثایق وتضمینات.....................................................................................................................17
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی ...........................................................................17
عملیات حسابداری قرض الحسنه.............................................................................................18
1-    ثبت حساب انتظامی قراردادهای .......................................................................................18
2- ثبت  وثایق وتضمینات.......................................................................................................18
3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد .................................................................................18
4-دریافت اقساط....................................................................................................................19
5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه.........................................................................19
2- مضاربه..............................................................................................................................20
عملیات حسابداری مضاربه .....................................................................................................22
1-ثبت قرارداد مضاربه........................................................................................................... 22
2-ثبت وثایق وتضمینات ........................................................................................................23
3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی......................................................................................23
4-ثبت تعهدات بانک.............................................................................................................23
5-پرداخت سرمایه مضاربه .....................................................................................................24
6-فروش کالای موضوع مضاربه.............................................................................................24
3-مشارکت مدنی...................................................................................................................25
عملیات حسابداری مشارکت مدنی..........................................................................................26
1- ثبت قرارداد ......................................................................................................................26
2-اخذ وثایق وتضمینات.........................................................................................................26
3-واریز مشارکت مدنی..........................................................................................................27
4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی........................................................................................28
5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت.............................................28
6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی........................................................................28
الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد..........................................................................29
ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد............................................................................29
7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی......................................................................30
4-فروش اقساطی....................................................................................................................31
فروش اقساطی مسکن..............................................................................................................32
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار......................................................................32
نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی.................................................................................33
عملیات حسابداری فروش اقساطی ..........................................................................................34
1-ثبت قرارداد........................................................................................................................34
2-واحد وثایق وتضمینات.......................................................................................................34
   3-پیش پرداخت فروش اقساطی.............................................................................................35
4-ثبت تعهدات بانک.............................................................................................................35
5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی...................................................................................35
6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی.....................................................................................36
7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی...................................................................................36
8-دریافت اقساط....................................................................................................................37
9-تسویه حسابها فروش اقساطی .............................................................................................38
5-اجاره به شرط تملیک.........................................................................................................38
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک................................................................................39
1-ثبت قرارداد.......................................................................................................................39
2-ثبت وثایق وتضمینات.........................................................................................................40
3-وصول پیش دریافت از مشتری...........................................................................................40
4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده.......................................................................................40
5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک......................................................................................41
6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک.................................................................................41
7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط.........................................42
8-تغییرات قرارداد..................................................................................................................42
9-دریافت مال الاجاره............................................................................................................43
10-تعدیل حساب سود سالهای آینده .....................................................................................43
11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره......................................................................................43
12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق................................................................................44
13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد........................................................45
6-سلف.................................................................................................................................45
سود معاملات سلف................................................................................................................46
عملیات حسابداری...............................................................................................................47
1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................47
2-ثبت وثایق وتضمینات......................................................................................................47
7- جعاله................................................................................. ............................................48
نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت.........................................................................49
عملیات حسابداری جعاله......................................................................................................49
1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................49
2-اخذ وثیقه یا تضمین.........................................................................................................49
3-اخذ پیش دریافت............................................................................................................50
4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار..........................................................................50
5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) ....................................................50
6-  مزارعه...........................................................................................................................51
عملیات حسابداری مزارعه....................................................................................................52
1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................52
2-ثبت وثایق وتضمینات......................................................................................................52
3-پرداخت بابت مزارعه ......................................................................................................52
4-دریافت سهم بانک..........................................................................................................53
5-تسویه حساب مزارعه .......................................................................................................53
6-برگشت حسابهای انتظامی ...............................................................................................54
9-مساقات...........................................................................................................................55
حسابداری مساقات...............................................................................................................55
1- ثبت قرارداد....................................................................................................................55
2-ثبت وثیقه یا تضمین.........................................................................................................55
3-پرداخت بابت مساقات......................................................................................................56
4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) .................................................................................56
5-تسویه حساب مساقات......................................................................................................56
6-برگشت حسابهای انتظامی................................................................................................56
فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکی
مبحث اول كليات ضمنتنامه بانکی ..........................................................................................60
مبحث دوم انواع ضمانتنامه هاي بانكي.....................................................................................61
1- ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ومزايده .......................................................................61
2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات....................................................................... ..................62
3-ضمانتنامه پيش پرداخت...................................................................................................63
4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار....................................................................................64
5-ضمانتنامه تعهد پرداخت...................................................................................................65
1-5- ضمانتنامه گمركي........................................................................... .........................65
انواع ضمانتنامه هاي گمركي ....................................................................... ..................65
1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي .......................................................56
2-1-5- ضمانتنامه ترخيص موقت كالا...........................................................................56
3-1-5- ضمانتنامه ترانزيت كالا......................................................................... ...........66
4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا.......................................................................... ...........66
نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی....................................................................67
2-5- ضمانتنامه نظام وظيفه ........................................................................... ....................68
3-5- ضمانتنامه دادگستري.......................................................................... ......................69
4-5- ضمانتنامه هاي متفرقه........................................................................... ....................69
صدور ضمانتنامه براي اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر يا سابقه اعتباري با معرفي وتضمين مشتريان اعتباري بانك.......................................................................................................70
صدور ضمانتنامه با درج شرط يا شرياطي درمتن آن...........................................................71
ضمانتنامه ارزي ............................................................................................ ...................72
صدور ضمانتنامه ها جهت طرح هاي عمراني......................................................................72
نكات حائز اهميت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح هاي عمراني دولت...............72
مبحث سوم مدارك مورد نياز جهت تشكيل وتكميل پرونده اعتباري.......................................74
الف)اشخاص حقيقي........................................................................................... ..................74
ب) اشخاص حقوقي........................................................................................ ......................74
مبحث چهارم عمليات صدور وحسابداري ضمانتنامه................................................................80
الف)عمليات صدور ضمانتنامه............................................................................. ...................80
ب) عمليات حسابداري صدور ضمانتنامه.................................................................................82
1-ب- ثبت انتظامي قرارداد........................................................................... ....................82
2-ب- ثبت انتظامي تعهد نامه.......................................................................... ..................82
3-ب – ثبت تعهدات ........................................................................... ............................82
4-ب- ثبت سپرده نقدي........................................................................... .........................83
5-ب- ثبت تمبر مالياتي........................................................................... .........................83
6-ب- ثبت كارمزد........................................................................... .................... ...........83
ثبت سند در اولين روز كاري يال مالي بعد...............................................................................84
مبحث پنجم كارمزد صدور وتمديد ضمانتنامه هاي بانكي........................................................85
عمليات حسابداري تمديد ضمانتنامه........................................................................................86
نكات حائز اهميت در مورد تمديد ضمانتنامه ها ......................................................................87
مبحث هفتم تقليل ضمانتنامه........................................................................... ..................89
عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه ........................................................................................90
برگشت تعهدات ........................................................................... ........................................90
برگشت سپرده نقدی...............................................................................................................91
برگشت کارمز........................................................................... ......................... ..................91
برگشت وثایق.........................................................................................................................91
مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه...................................................................................................92
عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه ......................................................................... ...............94
برگشت كارمزد تمديد ضمانتنامه قبل از سررسيد.....................................................................96
فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها
کلام آخر............................................................................................................ ................101پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
965_387905_5051.zip101.6k