سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کارآموزی سیستمهای جانبی توربین گازv94/2

گزارش کارآموزی سیستمهای جانبی توربین گازv94/2

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع  سیستمهای جانبی توربین گازv94/2 بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 40

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

تانك روغن 

شرح : تانك روغن، مخزن روغن مورد نياز براي روغن كاري و كنترل توربين ژنراتور است. علاوه بر وظيفه ذخيره سازي روغن، اين تانك با تجهيزات خاصي عهده دار خارج نمودن گازهاي موجود در روغن نيز مي باشد. ظرفيت تانك به نحوي است كه كل حجم روغن معادل هشت بار چرخش روغن در ساعت است. زمان لازم از هنگام ورود روغن به تانك تا خروج آن از پمپ ها تقريباً 7 الي 8 دقيقه مي باشد. اين زمان براي جداسازي هواي جمع شده و ذرات معلق جامد روغن،حاصل از پيري روغن كافي است.  ساختار تانك (شكل 1) تانك روغن داراي يك بدنه جوشكاري شده است. پمپ هاي 1 و 2 و 4 و 6، فيلتر روغن روانكاري (3) و (فن) خارج كننده گازهاي روغن روي تانك نصب مي باشد. صافي روغن زير در پوش روغن (7) در تانك قرار دارد. روغن از طريق ورودي هاي مربوطه كه در بالاي سطح روغن (در تانك) قرار دارند به داخل تانك برگشت مي شود. بسته به مقدارروغن برگشتي (مثلاً در هنگام كار ترنيگ گير)، روغن از صافي عبور كرده يا مستقيماً به محل ورودي روغن سرازير مي شود. روغن قبل از آنكه به داخل پمپ هاي (1 و 2) وارد شود، دوبار طول تانك را طي مي كند تا گاززدائي لازم در آن صورت گيرد.  صافي روغن  اين صافي يك نوع فيلتر سبدي است كه در تانك نصب مي شود و داراي يك مش به هم تابيده از برنز است. جهت تميز كاري فيلتر بايد در پوش آن را باز نموده و آن را خارج نمود. براي جلوگيري از ورود ذرات معلق درشت به داخل سيستم روغن، بخش اول تانك از روغن پر شده و ما بقي از طريق صافي عبور مي كند. سيستم روغن بالابرنده و روانكاري شكل 2 (P&ID)  شرح وظايف: سيستم روانكاري روغن لازم جهت روانكاري ياتاقانهاي توربين گاز و ژنراتور، روغن ترنينگير و سيستم روغن بالابر را تأمين مي نمايد. پمپ هاي روغن روانكاري روغن تانك را از طريق كولر، والو كنترل دما، فيلتر مخصوص به هدر اصلي روغن ياتاقانها هدايت ميكند. از اين محل روغن از طريق اوريفيس ها به سمت ياتاقانها جاري مي شود و از ياتاقانها به تانك روغن برمي گردد. علاوه بر اين ياتاقانها با روغن بالابرنده (LIFTING) نيز تغذيه مي شوند. پمپ هاي روغن بالابرنده شافت MBV31 AP011 براي توربين وMBV 30 A 011 براي ژنراتور هستند كه در زمان راه اندازي و توقف مورد استفاده قرار مي گيرند. تانك روغن روانكاري  MBV10BB001 يا تانك روغن، ميان داكت هواي ورودي كمپرسور و ژنراتور قرار دارد و داراي ظرفيت تقريبي 5/11 متر مكعب است. زماني كه مسير شامل لوله ها،كولر و فيلترها از روغن پر هستند، مقدار كل روغن حدود 5/13 متر مكعب است. همچنين تانك به عنوان محلي براي نصب پمپ هاي روغن، فيلترها و ديگر تجهيزات و مشاهده است.  زماني كه روغن به حداقل مقدار خود برسد، توربين گاز تريب نموده و درصورتي كه توربين در حال كار در ترينگر باشد از مد ترنيگير خارج مي شود. سطح حداقل روغن در ترانسميتر MBV10CL101 و سوئيچ هاي سطح CLOO2/3 كه با فانكشن 2V3 كار مي كند تنظيم مي گردد. با كمك دمنده MBV50ANO11، تانك از گازهاي تجمع يافته تخليه شده و يك فشار كم منفي (حدود يك تا 2 ميلي بار) در تانك و محفظه ياتاقانها توليد مي شودكه در نتيجه مانع از نشت روغن از سيل كننده هاي ياتاقان مي گردد. مقدار روغني كه از مسير دمنده به صورت مخلوط با هوا خارج مي شود توسط يك TRAP (MBV50A1001) جدا شده و سپس به تانك روغن بر مي گردد.  پمپ هاي روغن روانكاري  سه دستگاه پمپ روغن از نوع پمپ هاي سانتريفوژ عمودي براي سيستم روانكاري در نظر گرفته شده است. پمپ اصلي روغن (MBV21AP001) با يك موتور سه فاز كار مي كند و روغن مورد نياز ياتاقانها را در طول راه اندازي، هنگام كار عادي و در زمان توقف واحد فراهم مي نمايد. فشاركار پمپ درهدر خروجي تقريباً 4 الي 5 بار بوده و فشار درهدر اصلي ورودي به ياتاقانها حدود 2 بار است. اين فشار در هنگام راه اندازي اوليه واحد با اوريفس MBV21BP002 تنظيم مي شود. ظرفيت پمپ روغن كمكي (MBV21AP002) با پمپ اصلي يكسان بوده و با يك موتور سه فاز كار مي كند. اين پمپ هنگامي كه فشار در هدر خروجي از حد معين كاهش يابد به طور اتوماتيك روشن مي شود. (به طور مثال زماني كه فشار هدر خروجي به خاطر خرابي ناگهاني پمپ اصلي افت نمايد.) پمپ روغن اضطراري (MBV21AP003) با يك موتور DC كار مي كند و با اين هدف به كار گرفته شده كه در صورت از كار افتادن هر دو پمپ اصلي ( به خاطر قطع برق AC) وارد مدار شده و روغن مورد نياز ياتاقانهارا در هنگام كاهش دور توربين گاز (از دور نامي به دور صفر)تأمين نمايد. با سوئيچ هاي فشار MBV26CP002 افت فشار هدر تغذيه ياتاقانها حس شده و پمپ اضطراريDC به طور خودكار وارد مدار مي شود. روغني كه توسط پمپ اضطراري وارد ياتاقانها مي شود مسير كولرهاي روغن را دور مي زند همچنين پمپ مزبور زماني كه برق تغذيه AC سيستم نيز به خاطر خرابي قطع شود به طور اتومات وارد مدار مي گردد. تريپ توربيني ناشي از افت فشار روغن روانكاري با يك منطق 2 از 3 فعال مي گردد. سيستم خنك كن  يك كولرآبي(MBV23AH001) جهت خنك كاري روغن وكاهش دماي آن به حدود50 درجه سانتي گراد مورد استفاده قرار مي گيرد. كنترل دما به اين صورت انجام مي شود كه همواره بخشي از روغن از كولر عبور كرده و بخش ديگري از آن مي تواند مسيرآن را دور بزند. در صد اختلاط اين دو روغن مي تواند، باعث كنترل دماي مورد نظر شود. روغن خنك نشده (يا روغني كه كولر را دور مي زند) در يك شير كنترل دما (MBV24AA151) كه در پايين راست كولر واقع است با روغن سرد شده مخلوط مي گردد. اين شيركنترل دما يك شير ترموستاتيك سه راهه است كه موقعيت آن توسط يك دتكتور دما(از نوع غير الكتريكي) به طور داخلي تنظيم مي شود. اين دتكتور، دماي روغن را اندازه گيري نموده و متناسب با نياز باعث عملكرد شير در جهت باز شدن يا بسته شدن مي گردد.يك اورفيس در مسير باي پاس كولر قرار داشته و به طريقي تنظيم مي شود كه افت فشار در كولر را متعادل سازد. يك كولر روغن ديگر نيز به طور موازي با كولر فوق قرار دارد تا در صورت خرابي آن كولر وارد عمل شود. هنگام بالارفتن دماي روغن (در هدر تغذيه ياتاقانها) و رسيدن به حد تنظيم شده، سيگنال آلارم دماي روغن صادر مي شود. اين آلارم نشانگر خرابي كولر يا شير كنترل دماي سيستم خنك كننده است. فيلتر روغن روانكاري  روغن روانكاري توسط يك فيلتر دوبل MBV25AT001/002 فيلتر مي شود. اين فيلتر ظرفيت فيلتر نمودن كل روغن را بعهده دارد. ميزان گرفتگي فيلتر توسط يك سوئيچ اختلاف فشار كه در دو سر آن قرار دارد آشكار مي شود. زماني كه فشار روغن از حد مجازتعيين شده كاهش يابد، آلارم كثيفي فيلتر صادر مي شود. سيستم به محض دريافت اين سيگنال به طور اتوماتيك فيلتر ديگر را در مدار روغن قرار مي دهد. در اين رابطه بايد دقت لازم به عمل آيد كه قبلاً شير MBV25AA252 در مسير ورودي به فيلتر قبلاً باز بوده و فيلتر پر از روغن باشد(هواي مسير نيز به طور كامل خارج شده است ). عدم توجه به اين مورد خطرتريپ توربين ناشي از (كاهش فشار روغن روانكاري را) در بر دارد. پس از آنكه فيلتر دوم به طور خودكار در مدار قرار گرفت، فيلتر كثيف را مي توان از محل خود خارج و پس از تميز كاري مجدداً در محل نصب نمود.  گرم كردن روغن روانكاري در هنگام توقف واحد  با كاهش دماي روغن در تانك (به زير حد نرمال تعيين شده ) پمپ هاي اصلي و كمكي روشن شده و با چرخش روغن در مدار روغن روانكاري باعث گرم كردن آن مي شود. زماني كه دماي روغن از حد نرمال تعيين شده بالاتر رود پمپ هاي مزبور خاموش مي شوند.چنانچه دماي روغن تانك بالاتراز نقطه تنظيم فوق قرار دارد توربين گاز مي تواند راه اندازي شود. سيستم روغن بالابرنده شافت توربين  براي كاهش اصطكاك ياتاقان در سرعت هاي پائين، ياتاقانهاي اصلي با روغن بالابرنده شافت تغذيه مي شوند. پمپ MBV31AP011 روغن را از طريق يك فيلتر به هدر روغن بالابرنده هدايت نموده و از آنجا به سمت ياتاقانها جاري مي سازد.شيرهاي اطمينان، فشار روغن را در صورت خرابي كنترل والو فشار يا گرفتگي فيلتر محدود مي سازند. پمپ به كار رفته در اين سيستم از نوع جابجايي مثبت است. تغذيه يا ورود روغن به پمپ از خروجي پمپ اصلي و از طريق يك چك والو صورت ميگيرد. در هنگام بازديد از توربين گاز وزماني كه واحد بنا به دلايل تعميراتي باز شده است،  چنانچه روتور نياز به چرخانيدن داشته باشد بايد از روغن روانكاري استفاده نمود. در اين حالت چون محفظه ياتاقانها باز هستند نمي توان پمپ هاي روغني روانكاري را روشن نمود. ياتاقانها فقط با روغن بالابرنده تغذيه مي شوند. در اين حالت مكش پمپ بالابرنده از طريق پمپ اصلي روانكاري صورت مي گيرد. هنگامي كه پمپ بالابرنده براي اولين بار (در هنگام خاموش بودن پمپ اصلي ) روشن مي شود  خط مكش بايد به طور دستي با روغن پر شود.(از طريق اتصال مخصوص پر كردن روغن) سيستم به يك نشان دهنده اختلاف فشار براي نشان دادن گرفتگي فيلتر مجهزاست. زماني كه پمپ هاي روغن اصلي و روغن بالابرنده خاموش اند مي توان فيلتر را خارج نموده و تميز كرد. مقدار مورد نياز روغن بالابرنده براي ياتاقانهاي اصلي متفاوت است.همچنين ميزان جريان روغن مورد نياز را مي توان با شيرهاي تراتل تنظيم نمود. چك والوها از برگشت روغن به ياتاقانها جلوگيري مي كنند (وقتي كه نيازي به فشار روغن بالابر نباشد). پمپ روغن بالابرنده در هنگام راه اندازي توربين روشن شده و در دور 400 RPM خاموش مي شود. چنانچه پمپ به هر دليل قادر به تأمين فشارمناسب نباشد، سيگنال آلارمي صادرشده و چنانچه اين اتفاق در هنگام راه اندازي واحد رخ دهد، عمليات راه اندازي متوقف مي گردد. ترنينگير  در هنگام كاهش دور توربين و قبل از توقف كامل شافت، روتور بايد مدت زمان معيني چرخانيده شود. ترنينگير MBBA0AE001 متشكل از يك توربين روغني است كه دنده هاي آن با روتور توربين گاز درگير است. فشار روغن مورد نياز اين توربين روغني از هدر خروجي پمپ اصلي روانكاري تأمين مي گردد. در سرعت تقريبي كمتر از 400 (rpm)، پمپ هاي روغن بالابرنده روشن شده و شير MBV41AA001 در خط ترنينگر باز مي شود. در اينحال بخشي از روغن پمپ هاي اصلي روانكاري به سيستم ترنينگر اعمال شده و بخش ديگر آن مطابق معمول براي روانكاري به ياتاقانها سرازير مي گردد. به اندازه كافي خنك شد (مد ترنينگر به مدت 24 ساعت پس از توقف واحد) والو MBV41AA001 بسته شده و پمپ كمكي خاموش مي شود. ده دقيقه پس از آنكه سرعت توربين به حدود كمتر از ده (RPM) رسيد، پمپ اصلي و پمپ روغن بالابرنده نيز خاموش مي شوند. سپس ترنينگر در هر 6 ساعت به مدت 2 دقيقه روشن مي شود. لازم به ذكر است كه ترنينگر هنگام راه اندازي توربين مورد استفاده قرار نمي گيرد هرچندكه توربين گاز مي تواند در هر دو حالت توقف كامل و يا روشن بودن ترنينگر راه اندازي شود.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
305_387766_6395.zip126.5k