سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کار اموزی مجموعه گزارشات كيفري وحقوقي

گزارش کار اموزی مجموعه  گزارشات كيفري وحقوقي

دانلود گزارش کار اموزی رشته وکالت مجموعه  گزارشات كيفري وحقوقي با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 530

دانلود کارآموزی آماده

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه :

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشيده نيست كه تئوري بدون عمل وعمل بدون تئوري در اين زمينه محكوم به فنا است . و اين مهم از جمله مشكلات اساسي دانشجويان علم حقوق و ساير علومي كه از جهاتي با اين رشته مشابهت دارد مي باشد . كاربردي نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصيلي از يكطرف و سبك و شيوه تدريس و آموزش در دانشگاهها  از طرف ديگر در عمل باعث مي شود كه دانشجويان علم حقوق از كارائي كمتري برخورداري باشند .

بعضاً ياد آن ضرب المثل عاميانه مي افتم كه اشعار مي دارد :

علم بالاتر است يا تجربه ؟ كه در پاسخ مي توان اظهار داشت كه اگر تجربه علم نيست پس علم چيست ؟ و اگر انسانهاي با تجربه عالم نيستند ، پس عالم كيست ؟ بديهي است كه علم و تجربه مكمل يكديگرند و به رغم عده اي «التجربه فوق العلم » .مجموعه حاضر نيز اثري است حاوي مطالب تئوري كه در بوته عمل رشد كرده و بصورت گزارشات كيفري و حقوقي تنظيم و با  اظهار نظر شخصي تدوين گرديده است.

 

 فهرست مطالب

                                      مجموعه
                            گزارشات كيفري وحقوقي

صفحه         موضوع              تاريخ محكمه      محكمه               كلاسه
_______________________________________________________
1    ابطال سند                 24/11/79     شعبه 3         77/3/2168
5    ايرادضرب وجرح عمدي        27/11/79     شعبه3            79/3/1490
12    خيانت درامانت             1/12/79    شعبه 3         79/3/604ك
15    تقسيم سهم الارث وفروش منزل     18/12/79      شعبه 3         78/3/1031
19    تغيير نام                 23/12/79     شعبه 16    79/16/1156ح
23    تعديل اجاره بها             28/12/79    شعبه 16        79/16/9538ح
27    افراز                     8/1/80        شعبه 16       78/16/1013
31    مزاحمت تلفني             18/1/80     شعبه 3        80/3/6
35    الزام به تنظيم سند رسمي         20/1/80    شعبه 16    79/16/1240
40    خريد مال مسروقه             27/1/80    شعبه 3        80/3/67
46    كلاهبرداري                 5/2/80        شعبه 3     80/3/129
53    خلع يد                 9/2/80        شعبه 16    78/16/366
59    سرقت اتومبيل             23/2/80    شعبه 3        79/3/1626
64    مطالبه                     26/2/80    شعبه 16    79/16/1432
71    ابطال اجرائيه                 7/3/80        شعبه 16    79/16/1239     
75    تحويل مبيع                 19/3/80    شعبه 16    79/16/864
78    ممانعت از حق             24/3/80    شعبه  3    80/3/364
82    بي احتياطي در استفاده از سلاح     29/3/80    شعبه 3        80/3/271
87    كلاهبرداري                 2/4/80        شعبه 3        80/3/397
90    توقيف عمليات اجرائي         14/4/80    شعبه 16    80/16/406
94    استرداد اتومبيل             19/4/80    شعبه 16    79/16/1794
97    جعل اسناد رسمي             25/4/80    شعبه 3        80/3/4176
10    تصرف عدواني             7/5/80        شعبه 3        80/3/580
113    فسخ مبايعه نامه             11/5/80    شعبه 16    80/16/1859
121    خيانت در امانت             23/5/80    شعبه 3     80/3/82
129    مطالبه                     30/5/80    شعبه 16    80/16/56
133    ترك انفاق وايرادضرب وجرح عمدي 20/6/80    شعبه 3        80/3/620
137    تصادف منجر به فوت         23/6/80    شعبه3        9/3/898ك
140    تخليه                     25/6/80    شعبه 16    80/16/645
145    مطالبه                     27/6/80    شعبه 16    80/16/234
149    قبول فرزند خواندگي             1/7/80        شعبه 16    79/16/1936
152    مطالبه                     3/7/80        شعبه 16    79/16/1596ح
156    سرقت چك                 16/7/80    شعبه 3        80/3/1086
162    نزاع دسته جمعي             24/7/80     شعبه 3     80/3/534
170    سرقت                     1/8/80        شعبه 3        80/3/923    
176    شركت در ايراد صدمه عمدي و    5/8/80             شعبه 3        80/3/463
    تخريب
180    مطالبه وجه                 20/8/80    شعبه 2        80/2/258ح
184    ابطال نظريه به كميسيون ماده 12    28/8/80    شعبه 2        80/2/48
    زمين شهري
188    اجازه فروش                 3/9/80        شعبه 16    80/16/802ح
192    مطالبه وجه                 11/9/80    شعبه 16    80/16/878
201    تنفيذ وصيتنامه             13/9/80    شعبه 16    79/16/1413ح
205    جعل                    17/9/80    شعبه 3        79/3/1400ك
211    تخليه                     6/10/80    شعبه 16    79/16/1453
215    فسخ قولنامه                 10/10/80    شعبه 16    80/16/273
219    انتقال مال غير (منافع)            18/10/80    شعبه3        80/3/229ك
222    تحويل مبيع                 30/10/80    شعبه 16    79/16/1351
226    شركت در سرقت             16/11/80    شعبه 3        79/3/1321    
237    اجازه انتقال سند             18/11/80    شعبه 16    78/16/1710
243    اعتراض ثالث                 29/11/80    شعبه 16    80/16/185    
247    مطالبه                     30/11/80    شعبه 16    80/16/252
252    ابطال قرارداد                 5/12/80    شعبه 16    80/16/1160
257    دعوي تقابل به خواسته خلع يد     13/12/80    شعبه 16    78/16/765
    (دعوي اصلي الزام به تنظيم سند )
262    نزاع وايراد ضرب وجرح عمدي     19/12/80    شعبه 3     80/3/1412ك    
270    جعل واستفاده از سند مجعول        25/12/80    شعبه 3        77/3/458ك    
279    تنظيم سند                 18/1/81     شعبه 16    80/16/178    
284    مطالبه                     22/1/81    شعبه 16    80/16/703
289    خلع يد                 2/2/81        شعبه 3        78/3/2213     
292    ابطال سند                 9/2/81        شعبه 3        80/3/1961
296    شركت در نزاع دسته جمعي         24/2/81    شعبه 3        80/3/2062
301    سرقت                     29/2/81    شعبه 3        81/3/30
305    تخليه                     8/3/81        شعبه 2     79/2/1550
310    مطالبه وجه                 11/3/81    شعبه 2     80/2/1076
315    تخريب عمدي واخلال درنظم عمومي13/3/81    شعبه3        80/3/1601    
319    ايراد صدمه ومزاحمت         25/3/81    شعبه3         80/3/2025    
323    تنظيم سند رسمي وتفكيك وفك رهن8/4/81    شعبه3        81/3/7ح
330    تحصيل مال مسروقه             10/4/81    شعبه 3     80/3/946    
335    تقسيم ماترك                 22/4/81    شعبه 3        80/3/302    
340    انتقال منافع مال غير             29/4/81    شعبه3         80/3/248    
345    مطالبه                     7/5/81     شعبه 3        80/3/63    
350    چك                     14/5/81    شعبه 3        81/3/126    
353    تخليه                     6/7/81        شعبه 3     80/3/96    
358    الزام به فروش عين مستاجره         7/7/81        شعبه 3        79/3/1019

362    ممانعت از حق             16/7/81    شعبه 25    80/25/11131

366    كلاهبرداري                 21/7/81     شعبه 25    81/25/12

 371    مطالبه خسارات قراردادي         3/8/81        شعبه3        81/3/762

376    مطالبه وجه                 10/8/81    شعبه 3        81/3/205

382    تصرف عدواني             14/8/81    شعبه 25    80/25/444

385    ورود به عنف                 24/8/81    شعبه 25    80/25/719

390    فسخ قرارداد                 3/9/81        شعبه 3        80/3/1119

395    ابطال قرارداد                 10/9/81    شعبه 3        80/3/1410

399    آدم ربائي                  16/9/81    شعبه 25    81/25/463

403    ايجاد مزاحمت                23/9/81    شعبه 25    81/25/117

406    الزام به تحويل مبيع             2/10/81    شعبه 3        81/3/813

410    مطالبه وجه                 7/10/81    شعبه 3        80/3/1117

415    ضرب و جرح جمعي             14/10/81    شعبه25    81/25/981

419    جعل                     24/10/81    شعبه 25    80/25/1317
428    الزام به تنظيم سند خودرو         4/11/81    شعبه3        81/3/7

433    الزام به فروش مال مشاع        8/11/81    شعبه 3        80/3/1519

437    فروش مال غير             18/11/81    شعبه 25    80/25/1012

441    فحاشي                 26/11/81    شعبه25    81/25/235

444    تخليه                     2/12/81    شعبه 3        80/3/963

448    الزام به اجراي مفاد داوري         4/12/81    شعبه 3         81/3/714

452    ضرب وجرح                 16/12/81    شعبه 25    81/25/1120

455    تخريب                 16/12/81    شعبه 25    80//25/93

460    پرداخت اقساط اتومبيل (وجه )    1/6/81        شعبه 3        80/3/1384    

463    الزام به انتقال                 3/6/81        شعبه 3     81/3/592

470    هتك حرمت                 8/6/81        شعبه 25     81/25/335

474    كلاهبرداري                 22/6/81    شعبه25    79/25/117

479    مطالبه خسارت تاخيروتاديه درچك    16/1/82    شعبه 3        81/3/149    

484    ابطال عمليات اجرائي             16/1/82    شعبه 3        80/3/713

488    سرقت از اتومبيل             23/1/82    شعبه25    80/25/1719

492    خيانت در امانت             27/1/82    شعبه 25    80/25/809

497    مطالبه سفته                 14//82     شعبه 3        81/3/387

501    مطالبه وجه                 22/2/82    شعبه 3     81/3/979

506    كلاهبرداري (تورخارجي)        30/2/82    شعبه 25    80/25/1312

511    سرقت                     30/2/82    شعبه 25    80/25/109پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
947_387476_8349.zip334.4k