سایت تخصصی کارآموزی,کارآفرینی و طرح توجیهی

دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی

خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کارآموزی شركت مخابرات

گزارش کارآموزی شركت مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی رشته مخابرات  شركت مخابرات بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 21

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

تاريخ تأسيس شرکت:

شركت سهامي مخابرات استان تهران همانند ساير شركتهاي مخابراتي استانها در راستاي سياست تمركز زدايي و براساس قانون اصلاح مادة 7 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 6/2/73 مجلس شوراي اسلامي و مطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 كميسيون مربوطه درمجلس كه درتاريخ 11/11/74 توسط رياست محترم جمهوري ابلاغ شد  به مدت نامحدود تأسيس گرديد و آغاز به كار نمود. شخصيت حقوقي شرکت: اين شركت داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي است و وابسته به شركت مخابرات ايران مي باشد. اهداف کلان شرکت: •    ايجاد ، توسعه و حفظ تفاهم با مشترکين و متقاضيان تلفن ثابت و خدمات ارتباطی استان تهران  •    کمک به ارتقاء سطح آموزش و انگيزه های کاری و سازمانی کارکنان با محوريت مسئوليت پذيری و ارتقای سطح بهره وری. مأموريت: مأموريت شرکت مخابرات استان تهران علاوه بر تأمين و توسعه ارتباطات و خدمات تلفن ثابت شامل: •    تکميل واجرای هرچه سريعتر شبکه ملی مرتبط با استان تهران  •    توسعه شبکه های زيرساخت ارتباطی استان مبتنی بر فيبرنوری  •    تسهيل ارائه خدمات به شرکتهای عرضه کننده خدمات ICT  •    تسريع روند اصلاح ساختار آزادسازی و خصوصی سازی  •    جذب مشارکت و سرمايه گذاری بخش خصوصی به صورت گسترده  •    بهبود خدمات توسط رقابت و تقليل قيمتها  •    آموزش همگانی به منظور نهادينه ساختن فرهنگ استفاده بهينه از امکانات ارتباطی استان می باشد.  سياست ها و خط مشی: سياست ها و خط مشی شرکت مخابرات استان تهران به شرح ذيل می باشد: •    ارتقاء شاخصهای ارتباطی  •    همکاری وهماهنگی با ساير شرکتهای مخابراتی استانها  •    حداکثر بهره برداری از توانمنديها و توليدات داخلی  •    ايجاد محيط اقتصادی رقابتی و پويا در بخش مخابرات  •    ارتباط دهی کليه مشترکين و سازمانها در شهرهای استان به شبکه اينترنت  •    ايجاد ارتباط ساختاری بين بخشهای خدمات مخابراتی استان و مراکز علمی و تحقيقاتی و دانشگاهی داخلی به منظور بهره گيری مستمر از فناوری پيشرفته   ارکان و تشکيلات کلي شرکت: شركت سهامي مخابرات استان تهران داراي اركان زيراست: •    مجمع عمومي  •    هيأت مديره ومديرعامل  •    بازرس (حسابرس)  ترکيب مجمع عمومي: مجمع عمومي شركت سهامي مخابرات استانها از صاحبان سهام مخابرات بشرح زيرتشكيل مي شود.  •    وزير پست وتلگراف وتلفن (رئيس مجمع عمومي)  •    رئيس هيأت مديره ومديرعامل شركت مخابرات ايران (عضومجمع)  •    اعضاي هيأت مديره شركت مخابرات ايران (اعضاي مجمع)  ترکيب هيأت مديره و مدير عامل: هيأت مديره شركت سهامي مخابرات استان تهران از يك نفر رئيس كه سمت مديرعامل را نيز دارد و دو عضو اصلي ويك عضو علي البدل تشكيل مي گردد. اعضاء و رئيس هيأت مديره ومديرعامل شركت توسط رئيس مجمع عمومي (وزير پست وتلگراف وتلفن) براي مدت 2 سال منصوب مي شوند و تا اعضاء و رئيس هيأت مديره و مديرعامل جديد انتخاب نشده اند در سمت خود باقي مي مانند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است. وظيفه بازرس(حسابرس)شركت برعهدة سازمان حسابرسي است كه در اجراي قانون تشكيل سازمان حسابرسي و اساسنامة آن اقدام مي نمايد.        ب:تاريخچه مخابرات  تاريخچه تشكيل شركت طرح و توسعه شبكه‌هاي مخابراتي و تغيير نام آن به شركت ارتباطات زيرساخت در سال 68  اساسنامه جديد شركت با عنوان شركت طرح و توسعه تلفن ايران در مجمع عمومي فوق العاده تصويب شد. در سال 78 با هدف متمركز كردن فعاليت‌هاي مخابراتي در طراحي و اجراي شبكه‌هاي مخابراتي داخل و خارج از كشور و اصلاح بخشي از اساسنامه و تغيير نام شركت سرانجام در جلسه مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ 15/10/78 اساسنامه جديد مورد تصويب قرار گرفت و نام آن به شركت طرح و توسعه شبكه‌هاي مخابراتي تغيير نام يافت. نهايتاً براساس مصوبه شماره 76016/1901 شوراي عالي اداري در تاريخ 24/4/82 شركت سهامي طرح و توسعه شبكه‌هاي مخابراتي به شركت ارتباطات زيرساخت تغيير نام داده شد. ج:اساسنامه شركت ارتباطات  فصل اول : كليات ماده 1- شركت سهامي طرح و توسعه تلفن ايران با اصلاح اساسنامه و وظايف به « شركت ارتباطات زير ساخت» تغيير نام مي يابد و در قالب شركت تابع شركت مخابرات ايران ( مادر تخصصي) ساماندهي شده و از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود. ماده 2- تعريف شبكه ارتباطات زير ساخت: شبكه ارتباطات زير ساخت عبارت است از مجموعه سيستم هاي مخابراتي از قبيل: مراكز مايكروويو بين شهري و بين الملل، شبكه اصلي فيبر نوري، ايستگاه هاي زميني ماهواره مخابراتي مرتبط با زير ساخت، مراكز سوئيچ راه دور (SCPC) و بين الملل (ISC) است كه تأمين ظرفيت انتقال و راه يابي و ترافيك بين شهري و بين الملل مورد نياز متقاضيان و اپراتورهاي شبكه هاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي را بر عهده دارد. ماده 3- اهداف شركت به شرح زير اصلاح مي گردد. اهداف تشكيل شركت: مديريت، ساماندهي، ايجاد، توسعه، تأمين، نظارت، نگهداري و بهره برداري شبكه ارتباطات زير ساخت كشور و ارائه خدمات ارزش افزوده آن مي باشد كه با استفاده از فناوري هاي جديد ارتباطي در قالب طرح ها و برنامه هاي مصوب و همچنين كارگزاري شركت مخابرات ايران (مادر تخصصي)در زمينه نظارت، تصويب طرح هاي جامع مخابراتي و تدوين استانداردها با تصويب مجمع عمومي شركت تحقق مي يابد. ماده4- مركز شركت تهران است. ماده5- شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي (خاص) اداره مي شود اين شركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه مي باشد. ماده6- مدت شركت نامحدود است. ماده 7- سرمايه شركت دو هزار ميليارد ريال است كه به بيست ميليون سهم صد هزار ريالي با نام تقسيم شده كه شامل اموال و دارائي هاي شركت از محل واگذاري توسط شركت مخابرات ايران تأمين و تماما متعلق به شركت اخير است. تبصره- از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت، حداكثر به مدت يك سال، نيروي انساني" مستقر در حوزه ستادي شركت مخابرات ايران" تأسيسات، لوازم و تجهيزات، حقوق، مطالبات، ديون و تعهدات و اموال منقول و غير منقول متعلق به شركت مذكور در حوزه مربوط به امور ارتباطات زير ساخت، به شركت منتقل مي شود و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به درخواست شركت مخابرات ايران اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح مينمايد. فصل دوم:موضوع فعاليت و وظايف شركت ماده8- وظايف شركت كه در ماده 5 اساسنامه سابق آمده به شرح زير اصلاح و تبيين مي گردد: •    تهيه و تدوين طرح هاي جامع در زمينه شبكه ارتبطات زير ساخت براساس الزامات، نيازها، استانداردها و ضوابط. •    بازاريابي،تأسيس،توسعه،بهسازي،اجرا،نگهداري و بهره برداري،همچنين نظارت و مديريت شبكه ارتباطات زيرساخت كشور. •    تأمين كليه نيازهاي ارتباطي زير ساختي متقاضيان اعم از بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني،ارائه دهنده خدمات مخابراتي مجاز طبق استانداردهاي ملي و بين المللي. •    تهيه و تصويب دستورالعمل ها، ضوابط، معيارها و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز شركت در زمينه تأسيس، توسعه، نگهداري و بهره برداري از شبكه زير ساخت. •    همكاري با ساير اپراتورهاي مخابراتي بين المللي در زمينه تبادل ارتباطات و ترانزيت ترافيك بين الملل. •    عضويت در نهادها و انجمن هاي تخصصي ملي و بين المللي و شركت در كنفرانس هاي مربوط به منظور كسب و تبادل اطلاعات تخصصي ارتباطات زير ساخت. •    مديريت، برنامه ريزي، پياده سازي آموزشهاي تخصصي خاص به منظور، توسعه مهارتهاي لازم. •    تهيه و اجراي طرح هاي مسيريابي و همزماني در شبكه زير ساخت مخابرات كشور. •    ايجاد امكانات و بسترهاي مورد نياز جهت اعمال سياستهاي نظارت بر شبكه زير ساخت توسط مراجع ذيربط. •    ارائه خدمات مورد نياز مشتريان با ملحوظ كردن ملاحظات تجاري و مشتري مداري. •    اقدام در جهت حفظ امنيت شبكه و حفاظت از حقوق مشتركان. •    مبادرت به انجام هر گونه فعاليت كه منطبق با اهداف شركت باشد. تبصره 1- شركت، واحد استاني نخواهد داشت و كليه فعاليت هاي اجرايي خود در سطح استانها را به صورت پيمانكاري در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداكثر توان بخش غير دولتي و به صورت رقابتي انجام خواهد داد. تبصره 2- شركت مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايه گذاري در شركتهاي ديگر نمي باشد.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
176_385890_1874.zip100.2k